Rašyk
Eilės (74280)
Fantastika (2201)
Esė (1498)
Proza (10537)
Vaikams (2511)
Slam (49)
English (1140)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 5 (2)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ TwitterI VEIKSMAS
Prakeiktam Sode užsilikę trys paklydę savižudžių sielos spręndė ką daryt
su Minčium.
1siela:
jis prakeiktas velnio išpera, sudeginkim jo sielą. Jis nevertas egzistuoti nei
šiame nei kituose gyvenimuose, jis nevertas pomirtinio gyvenimo.
Sudeginkim. Be kalbų. Kvieskim pasiuntinį. Tegul dega Minchius.
2siela:
taip. Pritariu, jis šiukšlė, jis negerbia nei savęs nei kitų, jis eretikas, jis
negerbia DIEVŲ.
3siela:
paklausykit manęs...
1siela:
užsičiaupk, tu visada gini žmones.
2siela:
tylėk trečioji siela, jis šiukšlė, sudeginkim.
3siela:
bet...
1siela:
tylek po galais, sudeginkim.
3siela:
Ar jūs pamiršot kaip męs čia atsidūrėm? Ar pamiršot? Męs neturėjom
progos pasitaisyti...
2siela:
sudeginkim. Jis jau turėjo milijonus progų.
3siela:
bet jis neturėjo meilės...
II veiksmas
Minčius sėdi sode po medžiu ir rūko vieną cigaretę po kitos, naktis, vasara.
Geria raudoną vyną, kalbasi su savimi. Rankoj laiko užtaisytą pistoletą.
Minchius:
pasaulis supistas ir nieko čia nepadarysi,
Jeigu negersi nerūkysi ir tablečių nerysi.
Nera teisybės, gerumo ir dievo.
Draugų nėra, niekad nebuvo nė vieno.
Aš nemačiau nei šilumos nei grožio,
Tiktai kastetus mano rankos drožia.
Tik pistoletas užtikrina saugumą,
Kulka į kaktą ir jauti ramumą.
Tik apsinešęs jauti malonumą,
Bet kaip norėčiau aš patirt artumą...
Nebūti,
Žūti,
Supūti... ji neegzistuoja.
III veiksmas
Prakeiktų sielų sodas, sielos stebi Minchių.
3siela:
ar girdėjot? Jį gali pakeisti artumas, meilė, šiluma, jis niekada jos
neturėjo.
1siela:
eik velniop su savo nesamonėm, jis galvoja tik kaip apsvaikt, atsijungt. Jis
jug banditas ir narkomanas. O tokios merginos nėra kuri jį pamiltų. Jis
greitai prisijungs prie mūsų, ar nematai kad jam už diržo užkištas
pistoletas? Jis tuoj ištaškys sau smegenis. Su jo būdu ir sielos savybėmis...
jis sudegins mus, todėl sakau mano draugai, sudeginkim dabar pirmi,
kvieskim blogio naikinimo pasiuntinį.
2siela:
net Namaha nerastų jam tinkamos. Sudeginkim. Kvieskim.
3siela:
bet jeigu tik rastų tinkamą...
1siela:
kvailį.
2siela:
sudeginkim. Net Didysis Namaha nerastų.
3siela:
Ar mes gerai jį pažystam? Koks jis buvo? Koks buvo Minchius?
1siela:
koks po galais skirtumas koks buvo, kvieskim pasiuntinį.
3siela:
NAMAHA. NAMAHA. NAMAHA.
1siela:
tu išgama, degsi su juo. PASIUNTINĮ.
III veiksmas
Kažkur kosmose.
Pasiuntinys:
Namaha, mano brangus drauge. Tave ar mane pasiklydėliai kviečia?
Namaha:
tave ugnies sielavotai.
Pasiuntinys:
tave.
Namaha:
tave.
Pasiuntinys:
na jei jie kvailioja ir nenori apgalvot savo klaidų per tūkstantį metų, vėl
atgimt ir kviečia abu, tuomet sudeginsiu visus.
Namaha:
keliaukim, bet po to dar užsuksim į krišnaloką.
Pasiuntinys:
vėl nori aplankyti savo dievą?
Namaha:
pasiilgau jo šviesybės.
Prakeiktūjų sodas. Trys sielos dreba iš baimės, spėliodami kas ateis:
Namaha, ar pasiuntinys. Pasirodo abu.
Pasiuntinys:
prakeikti kalės išperos, kvietėt abu? Sudeginsiu jus visus tris ir tą kvailį
reperį.
Namaha:
nesikarščiok mano brangus bičiuli, gal tai nasusipratimas? Jug galim viską
išsiaiškinti. Sudegink Minčių ir keliaukim, noriu aplankyti viešpatį.
Pasiuntinys:
na... jei tu prašai Namaha... tai pasiaiškinkit prakeiktieji. Sakau
pasiaiškinkit. Ko tylit??? Aš sakau pasiaiškinkit. Nebelaiko kantrybė....
Dekit visi.
Namaha:
palauk bičiuli, kalbėkit prakeiktieji.
Tyla.
Pagaliau nustoję drebėti prakeiktieji prakalbo.
1siela:
tai trečias, jis kvietė Namaha... aš sakiau pasiuntinį, o jis vapa apie...
Pasiuntinys:
apie ką?
2siela:
jis vapa apie...
Pasiuntinys:
aš jus tuoj su Minchium. Kalbėkit po vieną mėšlo krūvos.
1siela:
trečias kvietė Namaha, nes tiki jog Didysis Namaha gali išgelbėt Minchių.
Pasiuntinys:
cha, cha, cha, cho, cho, cho, cho, o liuli liuli. Cha, cha, cha. Išgelbėt
pasmerktaji? Cha, cha, cha...
Namaha:
mane pamalonino, bet gal galim greičiau mano brangus Pasiuntinį? Palik
prakeiktas sielas, sudegink Minčių ir traukiam į krišnaloką.
Pasiuntinys:
bet ar tu girdėjai kada nors tokią nesamonę? Namaha, mano drauge, ar
girdėjai kada nors tokia cha, cha, cha nesamonę?
Namaha:
taip.
Pasiuntinys:
bet tai nesamonė, Namaha, tai nesamonė. Trečias degs su Minchium. Tai
nėra įmanoma, yra likimas ir jo nepakeisi.
Namaha:
tai įmanoma.
3siela:
taip.
Pasiuntinys:
kas taip? Kas taip? Trečias? Kas taip? Kiek metų tu prakeiktųjų sode?
Paaiškink kas taip?
3siela:
999 metus. Ir jį gali išgelbėti meilė.
Pasiuntinys:
tu kvailas, kvailas šunsnuki. Rizikavai metų bausme dėl kažkokio kvailo
reperio? Jug po metų būtum atgimęs vėl kvailį. Namaha paiškink šiam
kvailiui, kad tai neįmanoma.
Namaha:
tai įmanoma.
IV veiksmas
Prakeiktųjų sodas. Namaha, Pasiuntinys ir prakeiktos sielos diskutuoja.
Minchius baigia gerti ketvirtą butelį vyno, užsitaiso pistoletą ir įremia sau į
galvą.
Minchius:
tai viskas mieloji, tai pabaiga,
Dėja tavęs nebuvo niekada.
Nebuvo prasmes, nemačiau ateities,
Dar surūkysiu cigaretę ir kulka man padės.
Jaučiau tave, mačiau sapne,
Bet mes nesusitikome dėja.
Tavęs nėra, tavęs nėra...
Tavęs nebuvo niekada...
1siela, 2siela:
Degink, Pasiuntinį.
Pasiuntinys:
deginu.
Namaha:
palauk drauguži.
Pasiuntinys:
ko palaukt? Paiškink Namaha, nes aš visdar nesuprantu. O cigaretė rūksta,
jis tuoj ištaškys savo prakeiktas smegenis ir sudegs prakeiktieji, jug jie gali
atgimti, aišku išskyrus trečią.
Namaha:
prisimink viešpatį.
Pasiuntinys:
tu kvailas Namaha.
3siela:
lygiai prieš 999 metus ir šešis menesius aš perveriau savo širdį šiame sode
durklu kuris buvo mano tėvo durklas, o prieš tai jo tėvo durklas...
Pasiuntinys:
tai ką po galais tu tuo nori pasakyti, trečias? Namaha, paaiškink, nes su
deginamaisiais man per žema kalbėti.
Namaha:
pats viešpats man pasakojo šią istoriją, kai trečias pervėrė durklu sau širdį,
už tūkstančio dviejų šimtų kilometrų vargšei merginai plyšo širdis.
Pasiuntinys:
tai ką tuo nori pasakyt?
Namaha:
tą mano brangus drauge, kad jis yra viena su mergina kurios dar nesutiko,
ji yra jo antra sielos pusė. Kai jie susijungs... ar tu žinai kas buvo kaip
viešpats susijungė su savo žmona? O taip būna tik kartą per...
Pasiuntinys:
Namaha... aš.... keliauju atgal.... tik dar vienas dalykas. Su trečiu nėra ko
kalbėt, jis pažeidė taisyklę. Kiti du tiesiog man nepatinka, jie ir taip sudegs
po Minchiaus pykšt, pykšt cha, cha, cha...
Namaha:
bet mano drauge, jis jug...
Pasiuntinys:
kad ir kaip ten bebūtų, aš netikiu, kad šis kvailas, narkomanas, reperis MC
MINCHIUS yra tas. O taisyklės yra taisyklės, todėl 3siela dega už
bereikalingą iškvietimą.
Pasiuntinys sudegino trečią. 3siela išnyko amžiams kartu su savo siela...
V veiksmas:
Prakeiktųjų sodas. Likę dvi pasmerktos sielos maldauja Namaha padėti
išlikti. Namaha apsireiškia Minchiui. Minchius baigia rūkyt cigaretę ir
ruošiasi spausti pistoleto nuleistuką.
Namaha:
sveikas gyvas Minchiau.
Minchius:
velniop aš tave siunčiu,
Nes vaiduoklį aš regiu.
Užsilialia tu grabais,
Lia lia laukais, su savo ragais.
Tu ne dievas, ne dvasia,
Paprasčiausia vizija.
Vynas jug tave sukūrė,
Ir tabletės jį užbūrė.
Mane išlaisvins tik kulka,
Todėl eik šikt, tai pabaiga.
Namaha:
palauk. gali netikėt, kad aš tikras, nes nieko nėra tikro. Tik meilė. Meilė
aukščiausia pasaulio jėga, viskas padaryta iš meilės. Visata yra meilė.
Minchius:
kur ta meilė, kur jinai?
Ar tu pats ją sutikai?
Aš iškojau jos ilgai.
O dabar man ragai.
Meilės nėra, tai pabaiga,
Į galvą lekia man kulka.
Minchius paspaudė nuleistuka. Pistoletas neiššovė. Kulkos atsidūrė
Namaha delne.
VI veiksmas
Trečia valanda ryto. Ariogala. Gražiausia mergina pasaulyje per visa
visatos egzistenciją nemiega. Ji vardu Mozaika.
Mozaika:
jau vėl buvai parūkyt?
Minchius:
nepyk mano princese, rytoj metu.
Regejau keistą vizija ir aš tave MYLIU
2018-06-18 04:04
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 2 Kas ir kaip?
 
Blogas komentaras Rodyti?
2018-06-27 23:11
Žilis_
Ats. Neįdomu
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2018-06-27 23:10
Žilis_
Tik - analizė - nįdomu.
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2018-06-18 19:54
Mc Tūrė
Bandymas.
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2018-06-18 18:04
Svoloč
Literatūriniai bandymai, pratybos? Tokiame formate gerai. Bet jeigu tai pateikiama kaip literatūra, tada blogai.
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2018-06-18 10:32
RhouLand
„paplavinėjimas smegenams pravėdint“, nebrandūs veikėjų charakteriai. :)
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą