Rašyk
Eilės (73058)
Fantastika (2189)
Esė (1492)
Proza (10330)
Vaikams (2494)
Slam (49)
English (1100)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 7 (1)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ Twitter(Šį dienoraštį 1999 m. vasarą ir rudenį rašė Nycių kaimo gyventoja Katilda Neverauskienė, o pats jis buvo surastas tik 2003 m.)
Birželio 21 d. Mūsų namuose vėl svečiavosi tas didysis Jonvabalis iš Trolių urvo. Dabar jis su Batuotu Katinu tapo dideliais draugais. Sėdi abu mūsų namų antrajame aukšte ir vis kalbasi apie Trolių urvą. Šiandien Jonvabalis Batuotui papasakojo apie Auksinio Medalijono, kurį dabar turi trolis Pikčiurna, stebuklingą galią. Galią valdyti trolius ir trolių valdas. Kadangi draugai kalbėjosi prie įjungto savo kompiuterio, tai jų kalbą slapta girdėjo kažkokie blogi troliai. Jie Batuotui elektroniniu paštu atsiuntė perspėjimą, kad jie būtinai vyks ieškoti Pikčiurnos ir iš jo Medalioną atimti. Batuotas tą patį vakarą, būgštaudamas dėl pavojaus Pikčiurnai, nuvyko su automobiliu į Kupiškį ir namo parsivežė trolį Pikčiurną su jo Medalijonu. Dabar trolis Pikčiurna gyvens mūsų namuose.
Liepos 1 d. Šiandien aš pastebėjau, kaip kažkoks nežinomas automobilis važinėja po Nycių kaimą. Aš jo anksčiau nė sykio nemačiau. Kai papasakojau apie jį Batuotui, jis su savo drauge Ksena išdūmė pasekti automobilio, manydami, kad ten priešai. Išėjau ir aš. Automobilį radome netoli Drožkos Ožkaitės daržo, bet tuščią. Keleivių – nė gyvos dvasios. Kiek palaukę, grįžome namo ir mus pasitiko verkiantis Pikčiurna. Jį, pasirodo, apiplėšė. Kol mūsų nebuvo, atėjo į namus du troliai, sumušė Pikčiurną ir iš jo atėmė Medalijoną. Batuotas, viską sužinojęs, pašiurpo iš baimės.
Liepos 4 d. Vakare pas mus iš trolių urvo atbėgo išsigandęs Jonvabalis ir pasakė, kad šiąnakt per Neverauskų šulinį trolių urvu į Žynės olą buvo atėję blogieji troliai – Jehudis ir Šarada, nešini pagrobtu Pikčiurnos Auksiniu Medalijonu. Jonvabalis, pastebėjęs ateinančius piktai nusiteikusius, nepažįstamuosius, spruko į kambarį šalia Žynės olos ir pro plyšį viską stebėjo. Jonvabalis nujautė, kad jie kažką blogo sumanė. Jehudis ant didžiojo olos akmens viršaus padėjo Auksinį Medalijoną, čiupo nuo stalo atverstą knygą ir pradėjo ją vartyti, ieškodamas reikiamų burtažodžių. Suradęs juos, Jehudis padėjo atgal į vietą knygą, po to iškėlė aukštyn rankas ir ėmė burbėti kažkokius užkeikimus. Netikėtai Medalijonas visas nušvito akinančia šviesa ir nuo jo į viršų pakilo šviesos stulpas. Jehudis toliau rėkė savo užkeikimus, bet padėtis nepasikeitė... Tai truko keletą valandų.  Galop Jehudžiui baigėsi kantrybė, jis čiupo nuo stalo Medalijoną, burtai nutrūko ir visa burna besikeikdamas su Šarada išdūmė. Pažadinti galios nepavyko.
Liepos 5 d. Batuotas Katinas šiandien nuolatos vis galvoja, kokia gi priežastis neleido Jahudžiui pažadinti visos Auksinio Medalijono stebuklingos galios. Kas jam sutrukdė? Šiandien Batuotas vaikšto po kambarį pirmyn – atgal ir vis galvoja apie tai. Man sakė, kad jis dar būtinai sužinos viso to priežastis ir pabandys sutrukdyti Jahudžiui ir Šaradai. Tik aš labai abejoju, ar jam tikrai pavyks tai padaryti...
Liepos 7 d. Batuotas Katinas ryte šulinio tuneliu išskubėjo į Žynės olą trolių urve, pasikalbėti apie itin svarbų reikalą su Jonvabaliu. Batuotas man sakė, jog jis suprato, kad atsakymus į jam rūpimus klausimus galima rasti toje trolių knygoje. Įėjęs į olą, Batuotas Jonvabalio paprašė, kad jis pasiimtų Žynės knygą ir eitų pas Batuotą, į svečius. Paskui Batuotas su Jonvabaliu iki pat vakaro skaitė tą knygą ir sužinojo, kad kad burtais galima pažadinti tik dalį Auksinio Medalijono galios, o visa didžioji jo galia pažadinama Medalijoną burtais sujungus su Pilkuoju Akmeniu. Pasirodo, pasitelkus Medalijono Galią, galima išsikviesti pagalbon mirusius trolius, o piktų trolių rankose Medalijonas, sujungtas su Akmeniu, turi visa griaunančiąją galią. Ją gali pažaboti tik trolis su gerais ketinimais.
Liepos 8 d. Šiandien ryte Batuotas Katinas su savo drauge Ksena Karaliūte šulinio tuneliu nubėgo į Žynės olą, urve, ieškoti to stebuklingojo Pilkojo akmens. Jeigu jis yra aprašytas anoje trolių knygoje, tai, vadinasi, turėtų jis būti paslėptas kažkur šioje oloje... Ir reikia jį kuo greičiau surasti. Batuotas su Ksena ir Jonvabaliu apieškojo visą olą, bet niekur to stebuklingo akmens nerado. Visi jau buvo beprarandą viltį, kai staiga Batuotas po po didžiuoju olos akmeniu iš vienos pusės pastebėjo žemėje skylę. Ten buvo padėtas ne kas kitas, o pats Pilkasis Akmuo. Jonvabalis Batuotui liepė parsinešti tą akmenį į savo namus, saugoti jį ir jokiu būdu jo neatiduoti troliams. Batuotas liepimui pakluso.
Liepos 15 d. Šaunieji mūsų globotiniai – Pinokis Medžiūnas, Balandė Skarmal ir Drugelis Vabalinskas šiandien, kaip ir visada, vaikštinėjo sau po trolių urvą. Dabar jie praleidžia ištisas dienas. Šiandien šie trys draugeliai vėl „maklinėjo“ po urvą ir užėjo į Žynės olą. Bet joje nepasiliko ir nuėjo į kambarį šalia Žynės olos. Kambario viduje draugai netikėtai pastebėjo didžiulį seną, surūdijusį skydą, atremtą į sieną, į kurį anksčiau nebuvo atkreipę dėmesį. Draugai skydą pastūmė į šalį ir už jo pamatė angą į dar vieną tunelį. Jie patraukė tuneliu tolyn ir už 10 –ies metrų pamatė krioklį. Vanduo nesustodamas sruvo žemyn iš skylės viršuje ir dingo kažkur, prie tunelio grindų. Draugai, pamatę už krioklio tarsi kokią olą, šoko į krioklį ir staiga pajuto, kaip jie kažkur kyla ir krenta. Išėję į kitą krioklio pusę, draugai pamatė atsidūrę oloje, už kurios angos matėsi laukas ir pieva. Draugai išsigando pamanę, kad atsidūrė kitame pasaulyje, bet tolumoje pamatę Pašakašėnų kaimą, suprato, kur atsidūrė. Beliko tik pranešti Katinams, kur jie yra...
Liepos 17 d. Pas mus, į namus ryte buvo atėjęs Jonvabalis, ir jis su Batuotu Katinu antrame aukšte, besėdėdami prie kompiuterio, kalbėjosi. Batuotas Jonvabaliui papasakojo, kur jis slepia Pilkąjį Akmenį ir kaip užvakar mūsų globotiniai urve rado nepaprastą krioklį ir netikėtai atsidūrė oloje, už Nycių. Jonvabalis pasakė, kad čia, ko gero, yra Paslaptingasis trolių krioklys ir, atsisukęs į kompiuterį, sustingo, nes monitoriuje vėl pasirodė trolių el. laiškas. Ką, negi troliai vėl kompiuteriu klausėsi nyciečių pokalbio?! Elektroniniame laiške troliai reikalavo atiduoti jiems Pilkąjį Akmenį, tačiau mūsų Batuotas nesutiko tai padaryti. Jis, visas supykęs, kompiuteriu troliams parašė, kad jie to niekada nesulauks. Troliai Jehudis ir Šarada, matyt, dėl to labai supyko ir Batuotui atrašė, kad jie atvyks į Nycius ir vistiek jėga atims iš Katinų tą akmenį. Batuotas Jonvabaliui pažadėjo, kad kol jis bus gyvas, tol troliams neatiduos to Akmenio ir dar stos jiems skersai kelio visa laiką.
Liepos 19 d. Šiandien, kaip jau ir buvo žadėję, į Nycių kaimą atvyko anie blogieji troliai Jehudis ir Šarada su visu būriu pagalbininkų trolių. Kur jie rado tiek daug pagalbininkų trolių, aš nežinau. Sustojo visas būrys trolių, ginkluotų kardais kieme ir ėmė reikalauti, kad Batuotas atneštų ir atiduotų jiems tą Akmenį, antraip neva jie mus labai greitai įveiks. Pamatęs pro langą kieme trolius, Pikčiurna taip išsigando, kad net iš baimės palindo po lova. Batuotas ir Ksena taip nesielgė, o čiupo savo kalavijus ir, išbėgę į kiemą, pradėjo kapoti priešus. Jehudis su būriu atsitraukė, bet pažadėjo, kad dar būtinai sugrįš…
Liepos 22 d. Nycių kaime vėl pasirodė tie blogieji troliai. Bet šįsyk jie nėjo pas mus, o visu būriu patraukė į “Vištų Bendrijos” būstinę, kur visiems gyventojams įvarė daug baimės. Vakare, po viso šito mums telefonu paskambino Piksė Kiaulytė ir papasakojo, kaip troliai, eidami koridoriumi, bandė įsiveržti į butus, bet niekas jų neįsileido vidun. Tai pamatę, troliai daužė, kapojo kardais, bandė išlaužti butų duris. Piksė ir jos draugas Diksis buvo užsirakinę duris iš vidaus, bet bijodami, kad durų neišverstų, prie jų atvilko stalą – užbarikadavo duris. Tikras siaubas buvo girdėti, kaip traška durys, visi vaikai drebėjo iš baimės… Troliai tikriausiai mano, kad visiems įvarius baimės, Katinai išsigąs ir jiems atiduos savo Pilkąjį Akmenį. Bet jie klysta, oi, kaip klysta…
Liepos 24 d. Kaip jau dalis mūsų kaimo gyventojų ir tikėjosi, į Nycius vėl atvyko troliai Jehudis ir Šarada su savo komanda, pasiruošę vėl kažką mums blogo padaryti. Ir vėl nuėjo į “Vištų Bendrijos” būstinę. Kaip mums telefonu pasakojo Piksė Kiaulytė, visi gyventojai būstinėje labai išsigando, išvydę vėl ateinančius čionai trolius. Visi gyventojai, kurie buvo namie, paniškai puolė užsirakinti savo butų duris iš vidaus, bijodami galimo veržimosi. Ir tik tada, kai jau troliai priartėjo prie būstinės, Diksis staiga pastebėjo, kad namie nėra globotinės Undinėlės Neptūnaitės. O tuo metu Undinėlė buvo katilinėje ir, nieko blogo nesitikėdama, norėjo grįžti namo. Ji ėjo lauku ir pakliuvo į nagus troliams. Šie ją sučiupo. Undinėlė negalėjo pasislėpti namuose, nes durys buvo užrakintos. Ji visa gerkle klykė iš baimės ir šaukėsi pagalbos. Bet Diksis bijojo eiti laukan, nes tai buvo labai pavojinga. Undinėlę troliai nusitempė su savimi, o Diksis nieko negalėjo padaryti.
Liepos 25 d. Mums telefonu paskambino Piksė Kiaulytė ir drebančiu balsu mums papasakojo, kad iš sielvarto dėl Undinėlės pagrobimo visa naktį bluosto nesudėjo. Piksė maldaute maldauja, kad Batuotas Katinas surastų ir išgelbėtų Undinėlę. Ką mums daryti?!
Liepos 26 d. Namo, į Nycių kaimą sugrįžo trolių pagrobtoji Undinėlė Neptūnaitė. Ji pabėgo nuo savo pagrobėjų Pašakašėnų kaime. Piksė mums telefonu papasakojo, kaip Undinėlė pasakojo, jog ją troliai kankino, tyčiojosi iš jos, bandė prievartauti, laikė pririšę prie kėdės, bet Undinėlė apgavo trolius, išsilaisvino ir parbėgo namo, į Nycius. Dabar Undinėlė bijo ir laukan iš namų išeiti, sėdi visą dieną namie...
Liepos 31 d. Batuotas Katinas vaikšto po kambarį pirmyn – atgal ir vis nuolatos galvoja, kaip sustabdyti Jehudį ir Šaradą ir jų trolius. Daugiau jau nebegalima kęsti tų nuolatinių trolių užpuldinėjimų. Reikia kažką nedelsiant daryti! Batuotas suprato, kad trolius gali sustabdyti tiktai trolis, kupinas gėrio. Vadinasi, reikia grąžinti gyvybę trolės griaučiams, esantiems oloje, trolių urve. Ji turbūt sugebėtų visiems laikams pažaboti tuos trolius. Tiktai kaip tai reikia padaryti? Tą vienintelis galbūt žino tik išmintingais Jonvabalis. Reikia tik nueiti pas jį į urvą ir gerai išklausinėti. Jis tikrai viską žinos...
Rugpjūčio 1 d. Batuotas Katinas ryte per mūsų šulinį,  trolių urvu nuskubėjo į Žynės olą, pasitarti apie Žynės atgaivinimą su Jonvabaliu. Išklausęs visą prašymą, Jonvabalis Batuotui pasakė, kad jis galėtų prikelti antram gyvenimui Žynę, bet tam dalykui būtinai reikalingi Auksinis Medalijonas ir Pilkasis Akmuo. Jeigu kurio iš jų nebus – stebuklas neįvyks. Taigi, Batuotas, jeigu nori, kad tai įvyktų, turi atgauti Medalijoną. O pats Jonvabalis pradės „studijuoti“ knygą.
Rugpjūčio 3 d. Batuotas Katinas su drauge Ksena Karaliūte kartu galvoja ir svarsto, kaip iš Jehudžio ir jo trolių atsiimti Medalijoną. Geruoju tai padaryt neišeis – prašyk neprašęs, vis tiek Jehudis neatiduos Medalijono. Ir čia mums sutiko padėti mūsų globotiniai vaikai – Pinokis, Balandė ir Drugelis. Jie mąsto taip: Batuotas ir Ksena turi kelyje užpulti trolius, ir kol jie tarpusavyje kausis, vaikai nejučia pribėgs ir iš Šarados atims Medalijoną. Batuotui toks planas patiko. Pavakarę jis trolių urvu nulėkė pas Jonvabalį, kad kiekvieną minutę būtų pasiruošęs jis.
Rugpjūčio 5 d. Batuotas Katinas, Ksena Karaliūtė ir trys mūsų globotiniai vaikai išėjo plentu iš Nycių kaimo ir, paėjėję kilometrą, susitiko Jehudį, Šaradą ir trolius, besiruošiančius traukti į Nycius. Kelyje Batuotas ir Ksena, rankose laikydami plikus kalavijus, puolė trolius. Užvirė arši kova. Kol nyciečiai su troliais kovėsi, vaikai paslapčia aukšta žole prislinko artyn prie Jehudžio ir iš jo atėmė Medalijoną. Tada kova nutrūko, ir nyciečiai per pievas pradėjo lėkti namo, Krioklio olos pusėn. Atbėgę į olą urve, jie Medalijoną atidavė Jonvabaliui, kuris jį padėjo prie Pilkojo Akmens. Jonvabaliui pradėjus burbėti burtažodžius, Medalijonas ir Akmuo nušvito keista šviesa ir pradėjo žaižaruoti. Iš Medalijono ir Akmens išlėkė du akinantys spinduliai ir įsmigo į griaučius, kurie tuoj pat paskendo dūmų kamuolyje. Dūmai sužiežirbavo ir galop išsisklaidė. Ant akmens sėdėjo jau nebe griaučiai, o graži, jauna moteriškė. Pagaliau ji vėl gyva! Bet tą pačią akimirką į olą pro angą įgriuvo Jehudis su Šarada ir griebė nuo akmens Medalijoną. Batuotas spėjo pačiupti Pilkąjį Akmenį, bet Medalijonas vis tiek atiteko blogiesiems troliams...
Rugpjūčio 8 d. Vakare pas mus iš urvo atlėkė persigandęs Jonvabalis ir pranešė, kad šiandien blogieji troliai pagrobė Trolę Žynę. Pasirodo, šiandien į Žynės olą trolių urve netikėtai įsiveržė Jehudis ir Šarada su būriu trolių ir griebė glėbin Trolę Žynę. Troliai Žynei už nugaros užlaužė jos rankas, ji visu balsu žviegė, klykė, šaukėsi pagalbos, bet kas čia ją urve gali išgirsti... Pats Jonvabalis spruko urvu mūsų šulinio link, atgal nė neatsigręždamas. Troliai Žynę iš urvo kažkur išsivedė, o kur – Jonvabalis nežino. Jis pasiliko mūsų namuose, bijodamas grįžti į urvą. Kurgi dabar yra trolė Žynė?
Rugpjūčio 9 d. Šiandien aš mačiau, kaip į Nycių kaimą atvažiavo kažkoks automobilis su namuku ant ratų. Paskui jį atžingsniavo būrys trolių. Mašina su namuku ir troliai įsikūrė pievoje, netoli mūsų sodybos. Kai aš kieme stovėjau ir žiūrėjau į juos, iš namuko staiga pasigirdo kažkoks šauksmas ar dejonė. Supratau – ten kažką slepia. Kai papasakojau Batuotui, jis su Ksena, pasičiupę kalavijus, nubėgo į trolių pusę. Bet belekiant staiga į juos pasipylė lazerio šūviai iš automobilio. Batuotas ir Ksena vos išvengė šūvių ir, nieko nepešę, sugrįžo namo.
Rugpjūčio 10 d. Šią visą naktį prie trolių mašinos ir namuko degė šviesa. Nežinau, kas ten vyko, ką Jehudis darė Žynei... Artėjant vidurnakčiui, Batuotas ir Ksena, prisidengę tamsa, per pievą nuskubėjo prie namuko, bandydami išgelbėti Žynę. Aplink mašiną ir namuką vaikštinėjo daugybė trolių. Batuotas susirėmė su vienu iš jų ir jau buvo bekertąs su kalaviju, kai į jį netikėtai pykštelėjo lazerio šūvis. Batuotas ir Ksena griuvo ant žemės ir susirietę pieva paršliaužė atgal, į namus.  Dienos metu Batuotas Katinas su Ksena tarėsi ir nusprendė, kad jie niekados Žynės neišlaisvins, jeigu neįveiks trolių lazerinio ginklo. Vadinasi, patiems reikia įsigyti tokį lazerinį užtaisą, kuris galėtų sunaikinti trolių lazerį. Pietų metu Batuotas su automobiliu nuvyko į Kupiškio Krašto apsaugą, kur nusipirko didelę lazerinę šaudyklę. Ją namie visų bendra pagalba užkėlėme ant mūsų namo stogo, nes iš ten lengviau bus pataikyti į trolių lazeriūkštį.
Rugpjūčio 11 d. Šiandien Batuotas ir Ksena užsilipo ant mūsų namo stogo, nusitaikė ir iš lazerinės šaudyklės du šūvius paleido į trolių automobilį. Girdėjau, kaip trolių mašinoj kažkas sprogo. Troliai, matyt, dėl to labai supyko, nes jų atsakas į mūsų šūvius buvo toks stiprus, kad net mūsų langai sudrebėjo.
Rugpjūčio 12 d. Šiandien Batuotas Katinas su drauge Ksena visą dieną tarėsi, kaip jiems lazeriu šaudyti į trolius ir tuo pačiu išlaisvinti Trolę Žynę. Jie juk negali vienu metu ir šaudyti, ir gelbėti Žynę. Čia mums sutiko padėti globotiniai Gurgutis Kankorėžis, Pinokis Medžiūnas ir Balandė Skarmal. Jų planas toks: jie, užsilipę ant mūsų namo stogo, šaudys į trolius ir nukreips jų dėmesį, o Batuotas su Ksena tuo metu prislinks iš šono, išskers trolius ir išlaisvins trolę Žynę.
Rugpjūčio 13 d. Šiandien ryte Gurgutis, Pinokis ir Balandė užlipo ant mūsų namo stogo, nusitaikė ir pradėjo su lazeriu šaudyti į trolius. Na, ir košmaras prasidėjo... Pasipylė šūviai nuo mūsų stogo į trolių stovyklavietę, prasidėjo tenai sproginėjimai. Nuo trolių atsakomųjų šūvių virpėjo visas mūsų namas. Nuo namo sienų nuolatos atsimušinėjo ir sproginėjo trolių lazerio paleisti šūviai, pievoje prie trolių netilo sprogimai. Kiemas ir pieva skendėjo dūmuose, atrodė, kad čia vyksta kažkoks atominis karas. Praėjus pusvalandžiui, tebesišaudant, Batuotas ir Ksena per pievą atsargiai nuskubėjo prie trolių ir puolė juos iš užnugario. Pasimetę troliai silpnai gynėsi. Išžudę dalį jų, Batuotas ir Ksena įsibrovė į namelį, išskerdė dar kelis trolius, atrišo surištą Žynę ir visi trys parskuodė į mūsų namus. Po kiek laiko liovėsi ir nuolatiniai lazerių šūviai.
Rugpjūčio 14 d. Šiandien Batuotas Katinas vedė Kseną Karaliūtę. Ech, kaip šaunu, kad jie pagaliau susituokė!
Rugpjūčio 15 d. Dabar trolė Žynė gyvena mūsų namuose, nes atgal į trolių urvą jai baugu grįžti. Šiandien Žynė Batuotui ir Ksenai Katinams papasakojo, ką ji patyrė per tas dienas, kada ji buvo trolių pagrobta. Pasirodo, troliai Jehudis ir Šarada Žynei surišo virvėm rankas, kojas, pririšo prie kėdės, reikalavo papasakoti, kaip pažadinama Akmens galia, bet Žynė visą laiką tylėjo, o už tai troliai ją spardė, mušė, koliojo...
Rugpjūčio 17 d. Batuotas Katinas suprato, kad tuos bloguosius trolius reikia sekti ir neleisti jiems atvykti į trolių urvą. Jis ryte nuvyko su automobiliu į Panevėžį, kur vienoje parduotuvėje „Sankifiną“ – kompiuteriu valdomą skraidantį robotą su stebėjimo kamera. Seksim trolius!!!
Rugpjūčio 18 d. Šiandien ryte Batuotas Katinas po Nycių kaimą skraidino „Sankifiną“ ir per kompiuterio monitorių stebėjo, ar nėra trolių. Netikėtai jis prie Krioklio olos pastebėjo atvažiuojantį trolių automobilį. Batuotas, Ksena ir Gurgutis čiupo kalavijus ir per pievas nulėkė prie Krioklio olos. Visi trys jau buvo bešoką ant Jehudžio, kai jis staiga iškėlė aukštyn ranką su Medalijonu ir sušuko burtažodžius. Tą pat akimirką Medalijonas nušvito skaidriai, akinančiai, o pievoje prie Paslaptingojo Krioklio olos iš žemės pradėjo lįsti mirę troliai. Jų išlindo vis daugiau ir daugiau, o Jehudis, pasinaudojęs proga, šoko į savo automobilį ir didžiuliu greičiu išdūmė. Siaubingos išvaizdos, vilkintys žemėtus drabužius ir ginkluoti trumpais kardais mirę troliai puolė Katinus. Užvirė arši kova. Batuotas ir Ksena savo kalavijais smaigstė ir kapojo atgijusius numirėlius, kol šie visi galiausiai pavirto dulkėmis. Net nežinau, kuo čia viskas pasibaigs...
Rugpjūčio 23 d. Šiandien visiems atrodė, kad bus rami diena, be trolių užpuldinėjimų. Žvalgybon neskraidė „Sankifinas“, visi ilsėjosi. Popiet kieme trolis Pikčiurna su vandeniu plovė dulkes nuo savo Pilkojo Akmens, kai netikėtai kieman įpuolė Jehudis su Šarada, pargriovė Pikčiurną ir atėmė iš jo Akmenį. Blogieji troliai su Akmeniu nulėkė per šulinį į urvą. Netrukus iš jo atlėkė Jonvabalis ir pranešė, kad Jehudis sujungė Akmenį su Medalijonu. Tą pat akimirką pievoje iš žemės virš Žynės olos, toje vietoje pakilo dangun trys ugnies stulpai, pasigirdo baisus dundėjimas po žeme. Supratom, kad tuoj Nycių kaimas bus sunaikintas, reikia gelbėtis visiems gyventojams. Mes visi bėgom iš namų, palikdami savo daiktus. Vaikai išlėkė kviesti gelbėtis kitus, mes lėkėm kuo toliau nuo Nycių, į Alpėnų kaimo pusę. Netrukus prie mūsų prisijungė kiti kaimynai – ir vištos, Šunėnai, Gargas, Drožka, žąsys ir kiti. Batuotas Katinas vienintelis nebėgo, jis čiupo kalaviją ir, rizikuodamas gyvybe, nulėkė į urvą. Urve jis nudūrė tris trolius, bandžiusius jam pastoti kelią ir įsibrovė olon, kur kumščiu parbloškė Jehudį ir, čiupęs Akmenį, grįžo namo. Troliai bandė sutrukdyti Batuotui, bet jis, kalaviju mosuodamas, grįžo atgal...
Rugpjūčio 27 d. Į Nycių kaimą atvyko ir pas mus apsigyveno Džeris Peliukas ir Tomas Ketinas. Jie sutiko padėt Batuotui ir Ksenai kovot su troliais. Mūsų pajėgos prieš trolius dar labiau sustiprėjo...
Rugpjūčio 31 d. Šiandien „Vištų Bendrijos“ būstinėje įvyko vasaros pabaigos šventė. Batuotas Katinas šventėje irgi dalyvavo, Ksena su Gurgučiu visą dieną budėjo prie Krioklio olos, Jonvabalis skraidino „Sankifiną“. Netikėtai, visų nuostabai, į šventę nuėjo trolė Žynė ir Batuoto paprašė, kad jis sugrąžintų jai Medalijoną, nes Batuotas – paskutinė Žynės viltis. Batuotas Žynei pažadėjo, kad tai jis įvykdys.
Rugsėjo 2 d. Vėl į Nycių kaimą atvyko troiai Jehudis ir Šarada ir užėmė mūsų šeimos žieminius namus, esančius miškelyje. Troliai iš Batuoto ir Ksenos pareikalavo, kad jie gražiuoju atiduotų Akmenį troliams, arba troliai, Katinams nepaklusus, laikys užgrobtus namus, į kompiuterių tinklą įleis virusą, kuris sunaikins visas programas ir informaciją, o patys išžudys nyciečius. Batuotas ir dabar vis tiek nesutiko atiduoti. Jis nežino, kaip reikės nugalėti užgrobėjus, nes juos saugo didžiulė trolių armija, o gal ir koks 100 mirusiųjų trolių, o jie, trys karžygiai, tikrai visų neįveiks...
Rugsėjo 7 d. Šiandien Batuotas ir Ksena Katinai bei Pinokis su Drugeliu nuvyko į Paslaptingojo Krioklio olą, iš kur tikėjosi patekti į urvą. Tačiau šįkart vandens vartus jie rado uždarytus, nes skylės palubėje ir prie grindų, pro kurias tekėjo stebuklingas vanduo, buvo užkimštos dideliais, stambiais lauko akmenimis. Katinai rankomis bandė išlupti akmenis, bet niekas nesigavo, nes jie buvo gerai įkalti. Tada Pinokis su Drugeliu parlėkė namo ir Katinams atnešė laužtuvą, su kuriuo jiems šiaip ne taip pavyko išlupti lauk tuos akmenis. Ištraukus akmenis, vanduo vėl ėmė sruventi žemyn. Manau, kad akmenis čia užkišė blogieji troliai, norėdami pakenkti Katinams ir, matyt, besiruošdami kažką blogo padaryti.
Rugsėjo 10 d. Batuotas Katinas, bedirbdamas su kompiuteriu, staiga pastebėjo, kad jau nebeveikia, yra „dingę“ kelios programos. Suprantama, tai padarė troliai Jehudis ir Šarada, kaip ir žadėjo. Batuotas mums visiems dabar sako: toks trolių elgesys reiškia karą. Batuotas yra pasiryžęs tuos trolius sulyginti su žeme. Jo planas toks: dviese su Ksena užpulti trolius, o kol jie visi tarpusavyje kausis, Džeris su Pinokiu pribėgs iš šono ir atims iš Jehudžio tą Medalijoną. Tada visi – pirmyn drauge su blogiečiais į Žynės olą, o ten ji savo burtais sunaikins Jehudį ir Šaradą. Tą pat vakarą Žynė su Jonvabaliu, nešini Akmeniu, grįžo į urvą, juos saugos Gurgutis. Išmušė keršto valanda!
Rugsėjo 13 d. Šiandien Batuotas ir Ksena Katinai pasiėmė savo kalavijus ir, lydimi Pinokio su Džeriu, nuėjo prie žieminės trobos, kur susidūrė su Jehudžio ir Šaradis trolių armija. Užvirė kova. Kol Katinai kovėsi su troliais, Džeris ir Pinokis nepastebimai pribėgo prie atokiau stovinčio Jehudžio ir iš jo rankų išplėšė Medalijoną. Tada kova nutrūko ir Katinai su vaikais pasileido per kaimą bėgti į Krioklio olą. Jehudis ir Šarada juos visą kelią iš paskos vijosi. Per vandens vartus į Žynės olą įlėkę Katinai Medalijoną atidavė Žynei, kuri jau buvo tam pasirengusi. Žynė sujungė Medalijoną su Akmeniu ir tą pat akimirką į olą pro angą įlėkė Jehudis su Šarada, bet jie jau nespėjo sutrukdyti. Nuo trolės Žynės burtų oloje atsirado liepsnojantis sūkurys, iš kurio išlindo trolis sargybinis. Išsigandę Jehudis ir Šarada bandė pasprukti, bet Katinai kalavijais jiems užtvėrė kelią. Žynė sargui įsakė uždaryti blogiečius požemio kalėjime ir neišleisti jų niekada. Tada sargas čiupo blogiečius ir juos sviedė į sūkurį, kur jie ir pats sargas netrukus greitai pradingo. Netrukus pranyko ir pats sūkurys. Pagaliau mes nugalėjome tuos bloguosius trolius! Pergalė!
2020-05-04 18:32
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 1 Kas ir kaip?
 
Blogas komentaras Rodyti?
2020-05-12 14:37
Aihara
Kad čia iš absurdo skyriaus, ne fantastikos :(
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2020-05-06 22:58
Nuar
Kiekviena gyvenimo diena, kaip atskiras anekdotas. Svarbiausia, kad linksma. O visa kita - tegul juos troliai.
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2020-05-05 14:40
Miam
Žinokite, aš tikrai neperskaitysiu šitiek, jūs jau nesupykite, nes ir girdėta kažkaip man pasirodė...ir apie tą katiną, ir Pinokis...
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą