Rašyk
Eilės (73346)
Fantastika (2194)
Esė (1496)
Proza (10364)
Vaikams (2517)
Slam (49)
English (1113)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 17 (3)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ TwitterII VEIKSMAS

Egipto sodas. Skamba lyra.

Moteris 1:
              Kur Valdovas
              Ar nėra žinių
              Jokių pranešimų
              Sakykite
              Netylėkite

Vyras 5:
              Maloningoji Valdove
              Nežinom kaip Jums pasakyti

              Faraonas dingo
              Jo įgula išžudyta
              Graikijos Karaliaus paliepimu

Moteris 1:
              Ką žadam daryti su barbarais?

Vyras pilvotas 5:
              Sudaryti taiką
              Užmegzt paliaubas
              Diplomatijos keliu

Moteris 1:
              Ir viskas?
              Ar tik tiek vertas Faraonas?
         
              Kerštas neprilygsta
              Tautos meilei

              Ar ginsite Egipto didybę
              Teisingumą
              Šlovę
              Garbingi Egipto piliečiai?

Vyras 5:
              Bet Valdove...

Moteris 1:
              Ar gali pateisinti
              Neteisingus kruvinus žygdarbius
              Egipto nemirtingieji Dievai

Vyras 5:
              Nilas žemės neatgaivino karui
              Nėra pakankamai derliaus
              Karui svečioj šaly

Moteris 1:
              Lai duoklę atiduos
              Šalis nelaimingoji
              Kurios Karalius
              Nelaimingas blogio valdinys

Visi dvariškiai šaukia:
              Šlovė teisybei
              Šlovė Egiptui
            Šlovė Dievams
              Šlovė Faraonui
              Ir Valdovei

Žmonės turguje. Šurmulys.
              Paskelbtas karas Graikijai
              Ar girdėjote?
              Faraonas plakamas nelaisvėj
              Karalienė plaukia Jo vaduot

Vyras 6 (gerdami alų):
              Maištinga Karalienė
              Tarsi Menajus
              Užmiršta Tautą
              Tuščia garbė

Įsiterpia kitas vyras 7:
              Nedrįsk peikt Karalienės
              Ji nori sugrąžint
              Egiptui taiką ir ramybę
               
              Gyvatė užantį netaps
              Niekada lazda
              Ji tarsi priešas visuomet
              Rengsis įgelti be pasirengimo

              Pabandęs kartą
              Antro karto nepraleis


Vyras 5:
              Rengiam maištą
              Šauk bendrus
              Keliaujam į rūmus
              Vykdyti Egipto Dievų valią

Ginkluotas būrys įsilaužia į rūmus. Tuščia tik šuo ir liūtas stovi nesupra-tę, kas vyksta. Kariai išeina.

Šuo:
              Sakiau Tau, kad karas baisiau už badą

Liūtas:
              Sakei atvirkščiai
              Kad badas baisiau už karą
              Matau atmintis silpna
              Ar protas per minkštas

Šuo:
              Esi galingas
              Lengva tyčiotis iš silpnesnio
              Valdyti
              Valdyti gimę
              Valdovai niekada nebūna mandagūs
              Nesupranta paprastų gyvių
              Gyvenimo tikslų

Liūtas:
              Jie riboti
              Vidutinybių gyvenime
              Pakanka maisto

              Garbės
              Teisybės neieškok
              Gyvačių irštvoje

              Gyvatė gal net geriau
              Ji nors iš nugaros nepuola

              Man šlykštu ir pagalvoti
              Kad aš galėčiau dykinėti
              Kaip bet kuris didikas
              Šiuose Valdovo rūmuose
              Tautos statytuose


Šuo:
              O ką dabar darai?
              Valdovo nesekei iš paskos
              Per jūras
              Patogumas Valdovų prabanga
              Liūtas-žvėrių valdovas
              Žvėrių Valdovas pasiklydo
              Ir vaikšto ne po tas džiungles
              Kur jam pridera

Liūtas:
              (įširtęs)
              Tuoj aš perkąsiu tau gerklę
              Tada galėsi sau karksėti
              Kraujo klane

Puola vytis nubėgantį šunį.

Plaukia laivas. Moteris 1 ant denio žvelgia į žvaigždes.

Moteris 1:
              Bauginanti kelionė laukia
              Širdis tviski neramumu
              Valdove
              Meile mano
              Kur Jūs
              Kuri žvaigždė Jūsų sielą priglaudė
              Neapraudotas
              Neprikeltas paklydote ir klajosite
              Po dvasių dausas
              Nerasdamas savo tilto
              Nesuprasit Valdovas Jūs ar ne

Įeina vyras 8.

Vyras 8:
              Valdove šaukėte mane?

Moteris 1:
              Taip prašau paaiškinti
              Man veiksmų planą

Vyras 8:
              Užimtas miestas
              Karaliaus rūmai
              Karaliaus dar nerandam
              Tikriausia slapstosi
              Kaip pridera Valdovams

Moteris 1:
              Neradote jokio ženklo
              Nieko apie Valdovą?

Vyras 8:
              (nusilenkia)
              Apmaudu bet ne
              Apgailestauju Valdove
              Tikiu stebuklais
              Nemirtinga jo dvasia

Vyras 8 išeina.

Karalienės miegamasis. Beldžiasi.

Moteris 1:
              Kas ten?

Tarnas:
            Jūsų malonybe šviesioji
              Valdove
              Atvyko Valdovo brolis
              Pasveikinti su pergale

Moteris 1:
              (nepatenkinta)
              Įleiskite.

Vyras 5:
              Labai puiki kova
              Šviesioji Karaliene
              Ir neužtrukote net metų
              Nilo potvynio gėrybių
              Neišsėmėt ir net nebandėt
              Liaudies pasmerkti baduI

Moteris 1:
              Kas ginklą pakelia
              Rizikuoja ir savo klubjuostės
              Paskutinės netekt

Vyras 5:
              Kokie tolimesni planai Valdovės

Moteris 1:
              Spręs taryba aukščiausiųjų žynių
              Argi pamiršot Egipto papročius
              Ir tradicijas
              70 dienų teks gedėt
              Jei nenušvis žinia lauktoji
              Kad Faraonas gyvas
              Grįžta

Vyras 5:
              Vėl gi klaidina Jus Valdove
              Žyniai ir dvaro intrigų knybždėlynas
              Neleidžia blaiviai Jums mąstyti

Moteris 1:
              Jūs abejojate mano veiksmų teisingumu?

Vyras 5:
              Ne tik kam reikia jaunai moteriai
              To gedulo 70 dienų
              Be apraudomo kūno
              (prisiartina)
              Kai galima praleisti laiką
              Daug linksmiau Valdove mano

Moteris 1:
              Jūs pataikaudamas rizikuojat

Vyras 5:
              Kuo?

Moteris 1:
              Savo dvare užimamu postu

Vyras 5:
              Gal tarsite kad manęs laukia tremtis
              Kaip ir Faraono žmonų?

Moteris 1:
              Apie ką jūs?

Vyras 5:
              Argi tikrai Jums Karaliene paslaptis
              Senieji Egipto papročiai
              Net skatina Valdovą  maloniai leisti laiką
              Moterų haremuose
              Moterų kilmingų patale

              Neprisirišti
              Nepamilti
              Netapti priklausomu nuo moters

              Jos irgi turi skonį
              Valdove
              Ne Jūs viena Egipte
              (šypsosi)

Moteris 1:
              Nutilkite
              Kol liežuvis gyvate nevirto
              Dar gali pačiam skaudžiai įgelt

              Ir keliaukite
              Su nelabaisiais savo sėbrais
              Valdžios nepaimsite
              Nei jėga
              Nei gražbylyste
              Kol teisingumas mano pusėje
              Tavoji pusė beginklė prieš mane

Vyras 5:
              Leidžiu pagalvoti iki ryto
              Nes esate apsupta manų
              Taip vadinamų sėbrų
              Jie jau linksminasi su Jūsų palyda
              Gal negaiškim ir prisidėkim prie jų
              (apkabina per prievartą)

Moteris 1 išsprūsta iš glėbio. Išgirta riksmus. Prabėga kruvina tarnaitė suplėšytais rūbais.

Moteris 1:
              (atsisėda ant lovos bejėgiškai)
              Ko norite
              Paimkite
              Tik nekankinkit
              Nekaltų žmonių
              Paimkit valdžią
              Jei ji jums taip reikalinga
              Tik nenaudokite smurto
              Prieš negalinčius apsiginti
              Sutvertus tęst gyvybę
              Puošti puosėlėti žemę
              O ne ją naikinti
              Ne moterys jūsų priešai

Vyras 5:
              Gerai lai bus Jūsų valia
              Sarti?

Įeina kitas pilvotas vyrams kruvinomis rankomis.

Sartis:
              Kas atsitiko kad trukdote linksmybėms?
              Nekaltybė degina vyrus
              Lyg ugnis
              Nedelskite

Vyras 5:
              Liaukitės linksmintis su Valdovės palyda
              Keliaukite į krantą plėšikaut

Sartis:
              Ne
              Kodėl šeimininke?
              Pažadas-tai pažadas
              O ne bereikšmiai žodžiai

Vyras 5:
              Aš įsakau paleisti moteris
              Jos laisvos
 
            Valdžia-tai ne žmogus
            Kuriam galėtum kenkti
              Ji yra valdžia
              Tačiau neleisiu kenkti
              Beginkliams
 
              Tai mano tauta
              Egipto didybė
              Niekšybės uždraustos Egipte

Sartis:
              Mes ne Egipte dabar
              O barbarų krašte
              Čia valdžia priklauso Graikijos Valdovui
              Jūs svečias

Vyras 5:
              (įpykęs)
              Tai elkitės
              Tinkamai su svečiais

Sartis:
              Mes negarbingi
              Nekviesti įsprūkom
              Valdovei atėmėm valdžią
              Valdžia mūsų
              O lobį dalijamės po lygiai
              Ar nepakanka Jums Valdovės?

Moteris 1:
              Kaip drįstat niekše

Sartis:
              Pažvelkite kas didesnis niekšas
              Valdove
              Jis ar Mes

Vyras 5 nuleidžia rankas link durklo ir staiga perveria durklu Sartį iš nugaros.

Moteris 1:
              Žemai kritai
              Puoli priešą iš nugaros
              Bijodamas pažvelgti
              Tiesai į akis

Vyras 5:
              (griebia karalienę už rankos)
              Užteko man Jūsų moteriškų plepalų
              Duok moterims tik valdžią
              Ir pasipūčia iki debesų

Moteris 1:
              Aš teisingumo Deivės atstovė
              Žemėje
              Tavasis sąžinės balsas
              Tau per daug žiaurus

Nusitempia į kitą laivo kajutę. Ten smurtauja vyrai prieš moteris.


Vyras 5:
              (sušunka)
              Nutilkite
              Liaukitės
              Garbingi vyrai
              Mūsų pergalės diena išaušo
              Paleiskite moteris jos nekaltos
              Valdovė atpirks savo kaltes
              Už visas
              Pririškite prie gulto
              Naudokitės Ja
              Sau į valias

Užpuola moterį 1 vyrai.
Vyras 5 išeina.

Moteris 1:
              (šaukia už nugaros)
              Moterys bedalės
              Melskitės Dievų
              Baigėsi moterų laimės valandos
              Tironai
              Valdžios vairą suka
              Barbarai nepaliks derlingo Nilo
              Kol neišnaikins garbingos
              Egipto tautos

Vyras 5 ant laivo denio.

Vyras 5:
              Tyloje užmiršti bandau
              Vienatvės skausmą
              Tikėjimas dingo iš širdies
              Net paskutiniuose šūkiuose
              Valdovė mano malonės negeidė
              Neprašė
              Nemaldavo atleidimo
              Nesublizgėjo savo žavingu
              Moterišku blizgesiu
              Geidulingumu
              Prieš naująjį Valdovą
              Koks skirtumas su kuo
              Kad tik valdyt
              Ar ne?


Moteris 2:
              (slapta išnyra iš tamsos)
              Taip mano mielasis šeimininke
              Valdovas
              Valdovas
              Manasis tas kuris man
              Grąžina laisvę
              Tremtis kilmingąjai per žemas dalykas
              Per didelė Dievų bausmė

Vyras 5:
              Jūs abejojate Dievais?

Moteris 2:
              Oi ne Valdove
              Kaip Jūs drįsot pagalvot

Vyras 5:
              Aš Valdovas ar ne
              Ką noriu tą drįstu

Moteris 2:
              Taip Valdove
              Dievai gailestingi
              Man leidžia pajusti
              Maloningojo Valdovo gailestingumą
              Mano kūnas pasirinko
              Aistringas glamones
              Ne smurtą prievartą
              (su šypsena)
              Nieko tokia Valdovės valia
              Jos pasirinkimas-
              Dievų pasirinkimas

Vyras 5:
              Jūsų plepumas
              Įkvėpimo man neteikia
              Ir geismą Jums gesina
              Jūsų abejingumas Dievams
              Juk aš Dievas

Moteris 2:
              Taip Valdove
              Jūs Dievas
              Todėl aš ir sakau, kad Dievai
              Gailestingi atitaisė senas klaidas

Vyras 5:
              Kokias?

Moteris 2:
              Juk aš turėjau būti Karalienė
              O ne antra Faraono žmona
              Juk aš kilmingoji dama
              Valdyti privalėjau
              O ne ta provincijos šventyklų kankinė

Vyras 5:
              Baikime
              Banalias kalbas
              Ir einame pažaist
              Parodykit Valdovui ką mokate
              Nes aš reiklesnis už pirmąjį
              Jei bus blogai
              Liksit ketvirta, o ne antroji
              (apsikabina ir vedasi į tamsą)

Moteris 2:
              Jūs juokaujate Valdove
              Linksminat mane

Vyras 5:
              Ką tu gali žinot
              Ką tu gali žinot

Dingsta tamsoje.
EPILOGAS

Įlekia apiplyšęs į rūmus Ramzis

Vyras 1:
              Karaliene
              Valdove mano
              Meile mano
              Kur Tu

Stovi šuo ir liūtas.

Liūtas:
              Valdovas grįžo su moteriškais rūbais
              Dabar tikriausia bus
              Naujojo Valdovo Valdovė

Šuo:
              Nemaniau kad tu nekenti Valdovo

Liūtas:
              Jis mūsų negirdi vistiek
              Ir šiaip esu sarkatiškas
              Iš tiesų jis geriau šeria
              Nei tas
              Apčiulpiantis visus gardžiuosius
              Kauliukus

Šuo:
              Ką darome?

Liūtas:
              Valdovas kaip visad viską sužino
              Paskutinis
              Kalbėti mes nemokam
              Vedam jį pas jo draugus
              Kol neįliūvau eilinį kartą

Paima vyrą 1 už vienos ir kitos rankos šuo ir liūtas. Išveda iš rūmų.

Vyras 1:
              Jūs vedate mane pas Karalienę
              Taip tikrai
              Juk ilgai nebuvęs
              Tai bus jai staigmena
              Vėluoju Nilas jau patvinęs
Šuo:
              Jis vis kliedi?

Liūtas:
              O tu manei kad Jis sugeba valdyti?

Išsiveda pro rūmų vartus. Nusileidžia uždanga.
           
           
                                            2004-04-03

                                                       


                                                          skiriama dviem vyrams
                                                                            autorė
                                                                            r. k-k.
2005-06-22 20:03
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 6 Kas ir kaip?
 
Blogas komentaras Rodyti?
2005-06-25 23:35
lyris
5
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas (1)
Blogas komentaras Rodyti?
2005-06-25 20:40
Narcissa
Įdomu :) laukiu tęsinių
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas (1)
Blogas komentaras Rodyti?
2005-06-22 22:01
nesąmonės Srautas
lauksim sekancios dalies;)
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas (1)
Blogas komentaras Rodyti?
2005-06-22 20:06
va va va
tai, ką pasakiau vakar, tinka ir čia;)
Įvertinkite komentarą:
Geras (1) Blogas
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą