Rašyk
Eilės (72290)
Fantastika (2176)
Esė (1688)
Proza (10358)
Vaikams (2459)
Slam (49)
English (1091)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 30 (0)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ Twitter                                      
                                 Tu sužeidei mane į petį,  o gal į širdį, -nežinau,
                                   Numirsiu aš, bala nematę,  nepirmas juk, iš meilės šauks:
                                 -Tu snaiperis esi, brangioji, kareivį skirta užkariaut,
                                   Kodėl Tu šovei man į širdį,  Ir niekam nieko nesakai...


Šturmanas Geležėlė pasitikėjo  “Generaliniu štabu“, bet jam atrodė, kad kartais  “Štabui“ trūksta ryžto, todėl, Jis, Šturmanas, kai kada buvo linkęs surizikuoti. Taip atsitiko ir šį kartą.  Niekam nepranešęs ir nepasitaręs,  jis, vieną savo trigubą agentą-“Skrajojantį  Olandą“ tyliai komandiravo  į Kybeno Peno-Petrapilio chirurgo valdomą  teritoriją, į  jo Citadėlę. „Skrajojantis  Olandas“  buvo drąsus, savarankiškas ir nepriklausomas. Atsakingą užduotį, -išžvalgyti  Kybeno Peno valdas su Šturmanu nesitarė, - veikė  savarankiiškai, -širdis jo jautė, kad Šturmanas pritars, pakalbėti ir išgauti kuo daugiau svarbios informacijos iš pirmų  Kibeno Peno lūpų. Šturmanas Geležėlė buvo nustębintas  jo drąsa ir tyliai palaimino jo žygį. Šturmanas neapsiriko. Agentui pavyko ne tik pakalbėti, bet, pavyko   sužinoti labai daug paslapčių.... -  Pavyko suprasti Chirurgo ne tik Tirono privalumus, bet ir silpnybes. Olandas sužinojo, kad jis yra visais atžvilgiais  netradicinės orentacijos asmenybė; didelis garbėtroška, tironas ir nekaltų -jaunų žmonių  suvedžiotojas ir prievartautojas, - tikras Antikristas,  -vertas savo tėvo Lavrentijaus. Apsilankius Chirurgo  miegamajame, jis-“Skrajojantis olandas“  tuo įsitikino. Apsukrus  Šturmano agentas gerai tai suprato. Atvirai pasakius, „Olandas“  buvo ne tik drąsus, bet  ir išmintingas, - Olando  suvedžioti  nepavyko, nes agentas buvo tikras karžygys,   sugebėjo, jo  miegamajame, į  Chirurgo  pagalvę, įmontuoti mikro detektorių -  “sapnų“ priimtuvą. Šturmanas Geležėlė, gavęs pranešimą, kad užduotis  atlikta, per  Užgavėnes nusprendė veikti ryžtingai ir nedelsiant. Jam netrųko išminties kaip tai padaryti.
      “Karčiamoje“Užgavėnių naktį, buvo palankios sąlygos, įmigusiam Petrapilio Chirurgui, pasiųsti  “sapno“ žinutę. Petrapilio Cirurgas, iš prigimties buvo  prietaringas, - turėjo savo asmeninį  astrologą ir sapnų aiškintoją, Raspūtino anūką, pravarde „Dugnas“. Rytą, prabudęs Kibeni Penas, buvo visas išprakaitavęs ir drebėjo kaip išprotėjęs, blaškėsi po miegamajį lyg padūkusi laikrosžio švytuklė. Išaiškintas sapnas jį varė į neviltį. Apimtas isterijos blaškėsi ir žviegdamas rėkavo: -Septyni „makai“.... -Septyni „makai“. Staiga, šiek tiek aprimęs sušuko. -Ne, -ne, -ne. - Duosim daugiau... Dešimt „makų“. Dešimt „makų“ ir daugiau...
Šią naktį, Chirurgą aplankė keistas, - košmariškas sapnas. Prašom. Gerbiamieji, pabandykit ir jūs, išnarplioti šio sapno vingrybes.  
Galima pradėti:
                 -Pasiruošęs, Van Dongai?
-Siunčiame žinutę Kybenui Penui, tyliai tarė Šturmanas bocmanui Krauzeriui  ir šyptelėjo, i- sukaupė visą dėmesį į fokusininką Van Dongą;-Pasiruošęs fokusui, Gerbiamasis?
         -Ja-ja, -atsakė svečias Chui Van Dongas. -Aš pasiruošęs.  
         -Stovėkit ramiai, ir stebėkit mane, -  tarė Šturmanas.  
          -Ja-ja, -atsakė Van  Dongas, -Aš pasiruošęs.
    Šturmanas Geležėlė nusijuosė nuo juosmens bizūną, atsuko koto bumbuliuką ir patikrino, - titano durklas buvo vietoje, -baterija pakrauta.
 Šturmanas Geležėlė stovėjo, užrištomis akimis,  pora sieksnių atstumu, - ėmė sukti bizūną.  Bizūnas kaip gyvatė ėmė suktis ore apie savo ašį,  ir gausdamas perėjęs į švilpimą, - hipnotizavo Van Gongą. Bizūno trišakis galiukas, kaip pirštais,   atsegė  švarko sagas ir iš  vidinės švarko kišenės, staigiu truktelėjimu, kaip Volfas Meingas,  ištraukė... ištraukė ryškiomis  spalvomis nudažytą  slavišką   “Matriošką“. Van Gongas išbalo ir ėmė įtartinai  muistytis, ėmė lingu-lingu linguotis, pakrypo atgal. Praradęs pusiausvyrą,  krito ant žemės, - apalpo. Labai laiku, Bocmanas Krauzeris pasodino  „magą“ant ąžuolinio suolo ir davė išgerti vieną kurapkos kiaušinį. „ Patrova-70“. Jį tai ne tik atgaivino, bet ir suteikė jėgų, - galėjo ramiai žiūrėti į Šturmano Geležėlės fokuso tęsinį. Šturmanas atidarė „Matriošką“ ir atidaręs vieną, antrą, trečią... šeštą.  ištraukė visas, vieną už kitą žavesnius Matrioškos “kūdikius“, ir pamatęs jas visas, sugrįžo atgal, į tolimą praeitį, - iki Vladimiro Iljičiaus. Apžiūrėjęs  ir apuostęs,  sustatė ant  ąžuolinio stalo. Šturmanas Geležėlė visas gerai apžiūrėjo ir pastebėjo vieną keistą savybę. Savybę, kurios nebūdavo anksčiau aptikęs  pas tradicines „Matrioškas“ Vilniuje, Pilies gatvėje, per Kaziuko mugę . Jos dvokė siera ir nafta- panašiu į raketinį kurą.  Apžiūrėjęs ir pauostęs, vėl sudėjo eilės tvarka, vieną  į kitą.  Išsitraukė savo „ išmanujį“, įdėmiai pažiūrėjo į mago  Van  Gongo akis. Gerai  išskaitęs jo mintis,  po kelių akimirkų, ėmė spaudinėti klavišus, -pakeitė senąją skaitmeninę  taikinio nuotrauką į pasirinktą naują ir įvedė  paleidimo kodą. Tradicinės,   geografinės koordinatės  platumos ir ilgumos buvo nereikalingos, - pagal įvestą nuotrauką, taikinys bus surastas bet kokiomis aplinkybėmis.
       Priėjo prie užgesusio  židinio ir pastatė „Matriošką“ vertikaliaii, tiesiai  į dūmtraukį. Ji, tiesiu taikiniu,  turi išskristi tiesiai per  kamino centrą.
            - Publiką... -Dabar veiziekiat kas bus, -garsiai kreipėsi į visus šturmanas Geležėlė ir nuspaudė mygtuką.  Židinyje ėmė šnypšti,  sklisti  žaliai-gelsvi  dūmų  kamuoliai. Staiga, šnypštimą nutraukė stiprus sprogimas, -Pūft, ir „Matrioška“šovė per kaminą  į dangų. Šalia „Karčiamos“  prie Svirnelio, po stogeliu, sėdėję burelis  komediantų iš „Auksinio proto“, išgirdę šnypštimą, pažvelgė į  “Karčiamos“  kaminą, - pamatė. Pamatė tai  ko geriau  nematyti... Bet „Auksniai protai“  žvelgė  į dangų, - pamatė, kaip iš kamino išskrido daiktas panašus lyg tai dešrą, lyg tai į ropę.  Šis daiktas, per sekunde, viršijo garso greitį. Kilo, kilo, kilo į dangų, ir pakilo. Pakilo  aukštai aukštai,  pakeitęs kryptį ir kaip kometa nuskriejo tolyn. Akylesni liudininkai, be „Auksinio proto“ matė, kaip staiga šviesulys prigeso ir vėl žybtelėjo, dar ryškesne šviesa.   Įgavusi greitį, Motininė  “matrioška“ sudegė, iš jos,  atsispyrusį sekanti, -“Džiugašvilinė“, įgavo dvigubo „mako“greitį ir nuskrido tolyn, už  horizonto. Smalsumo  įkvėpti, visi „Karčiamoje“ buvę klientai išėjo pažiūrėti. Ne visi buvo tokie akyli kaip Šturmanas ar Bocmanas Krauzeris. Šie  du, galėjo įžvelgti  septinius žypsnius. Žypsnius kurie  padidino greitį septyniais „makais“.   Tai reiškė, kad per visas, greitis pasipildė  septynais „makais“. Įsivaizduojate, Gerbiamieji, 7 „makai“per sekundę. Makas - garso greitis. Įsivaizduokit, -Matriošką -motinėlę, su šešiais kūdikiais. Septynios  “matroškos“  viename kūne.  Pasakyk, Genijau Einšteinai, kiek bus „MAKU“ -pagal Petrapilio Chirurgo paskaičiavimus?  Išėję svečiai iš Karčiamos, neskubėjo sugrįžti, -tolumoje pasigirdo galingas sprogimas.... - Panašu ankstyvas pavasaris bus, -perkūnija griaudėja per Užgavėnes, -kalbėjo per televizorių Naglis iš Šulijos... Nagliui, nebaigus  kalbėti pranešimus apie žvaigždžių ženklus, Lietuvoje, žydrieji ekranai prigeso, - pasirodė sujaudintas, žavus Ritos Meilutės veidas;- Atsiprašome už nesklandumus.... d-d-d-d-d.... -Gerbiami žiūrovai. -Skubus pranešimas.. -. Kątik, neaiškiomis aplinkybėmis, Kaune,  po galingo sprogimo, sugriuvo senasis Nemuno tiltas... -d-d-d-d.... -Skubiai bus sudaryta  Vyriausybinė  komisija... -d-d-d-d..
 Deja, skubios komisijos nepavyko surinkti, - visi nariai Luokėje, švenčia Užgavėnes. Rytiniame pranešime Ignas, Lietuvą nuramino: - Aukų išvengta. -Spėjama, kad tai buvo paslaptingo  snaiperio, sąmoningai  atliktas  Aktas....
               Nuo Šatrijos kalno, per visą Lietuvą skambėjo Lietuvos savanorio-šaulio, Rolando muzika ir žodžiai apie Nežinomą Karį.
                                      Tarsi Nežinomas kareivis, Išnyksiu aš nežinioje,
                                      Ir paskutinis pakeleivis, bus Tavo veidas manyje.
                                       Tu sužeidei mane į petį, o gal į širdį, -nežinau,
                                       Ir niekas tos žaizdos nematė, ir nesupratę, tave lauks.
                                        O meilės fronte, -nieko naujo. Čia nugalėtojų nėra,
                                        Ir atvirai nieks nekariauja, -tiktai belaisvis ir auka.
                                        O meilės fronte vis dar šaukia: -Čia pralaimėtojų nebus,
                                         Ir laimi tie kurie sulaukia, ir tie kurie už Meilę žus...
2019-03-06 16:32
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 0
 
Blogas komentaras Rodyti?
2019-03-06 20:37
Nuar
Autorių galim a pagirti už atkaklumą: kokia būtų kritika, jis ištikimai rašo toliau. Tai yra geroji pusė. Blogoji pusė slypi šiame kūrinyje jo visumoje. O būtent, ar tu skaitysi Trumpiausias kelias namo - 35, ar tu skaitysi Trumpiausias kelias namo - 188, ar - 202 viskas skamba vienodai. Besaikis sarkazmas, paverstas tikslu, meninės vertės šiam tekstui neprideda. Be saiko vartojamos alegorijos ir įvaizdžiai taip pat yra visiškai vienodi, todėl skaitant visą kūrinį nuo pradžios (35-202), labai greitai nusibosta, o skaitytojas greitai užmiršta, kas buvo perskaityta anksčiau. Beje, šis autorius, sulaukęs tokio komentaro, turi įprotį "pasiųsti savo skaitytoją toli toli". :) 
Įvertinkite komentarą:
Geras (1) Blogas
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą