Rašyk
Eilės (73139)
Fantastika (2190)
Esė (1490)
Proza (10332)
Vaikams (2502)
Slam (49)
English (1103)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 19 (2)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ Twitter10 - SERIJA

 

(Kovno oro uostas. Darbininkai dirba įvairius statybos darbus. Nusileidžia nedidelis keleivinis lėktuvas. Privažiuoja automobiliai. Išlipa keli vokiečių kariuomenės karininkai su palyda, paskui iš lėktuvo išeina oberfiureris Gokke.)

 

R. E. O

Į Lietuvą atvyko oberfiureris SS Gokke. Mes jau žinojome apie jo atvykimą. Žinojome, kad jis profesionalus žmogžudys. Todėl apimti siaubingo nerimo laukėme šio žudiko. Visus geto gyventojus apėmė siaubas. Vyrai, moterys seni ir jauni žmonės apmirė iš baimės...

 

(Automobiliai palieka nusileidimo aikštelę. Važiuoja į Kovno. Po kelių dienų įvyko susirinkimas. Oberfiuriui buvo išdėstyta esama Lietuvos getų situacija. Papasakojo, kokia buvo žydų populiaciją prieš okupaciją.)

 

Oberfiureris Gokke

Manau, kad atėjo laikas likviduoti visus getus ir jų gyventojus Lietuvos teritorijoje.

 

Komendantas Džordonas

Mes su džiaugsmu jau būtume tai padarę, bet armijos vadovybė pasipriešino šiam planui. Jie tvirtina, kad kol vyksta karas, tol reikalingi geto gyventojai, kad atliktų visus kariuomenei reikalingus darbus. Dėl to žydų naikinimas laikinai sustabdytas.

 

Oberfiureris Gokke

Moterys, senyvi vyrai ir vaikai jokios naudos Trečiojo reicho armijai neduoda. Todėl reikia organizuoti jų likvidavimą. Naikinkite etapais. Po truputėli. Taip pat toks didelis kiekis darbininkų nereikalingas. Palikite tik profesionalus, o likusius likviduoti. Getai Telšiuose, Šiauliuose ir kituose miestuose per dideli. Reikia sumažinti jų gyventojų skaičių iki minimumo...

 

R. E. O

... Kai Gokke atvyko į Lietuvą, pradėjo naikinti judėjus. Oi, koks jis nusikaltėlis... Sunku net įsivaizduoti, kokį siaubingą bausmę jis gavo pragare. Jis pastatė mūsų bendruomenę prieš siaubingą dilemą, įsakydamas judenratui nuspręsti kas pasiliks gete, o kas ten pasilikti nebeturi teisęs...

 

Komendantas Džordonas

(Geto komendantas vokietukas Džordonas iškviečia Judenrato seniūnus. Įsako išdalinti 5000 baltųjų bilietų.)

Štai 5000 darbų leidimų. Išdalinkite juos darbininkams. Su šiais leidimas darbininkai turės teisę pasilikti gete, turės teisę gauti darbą ir maisto davinį, taip pat jų šeimos, žmonos ir vaikai galės pasilikti gete.

 

Seniūnas

O kas atsitiks su tais, kas leidimo neturės? Juk čia tik 5000 kortelių? Darbininkų yra apie 10 000. Visiems kortelių neužteks.

 

Komendantas Džordonas

Kas negaus kortelių... tada darbininkas ir jo šeima bus iškeldinti iš geto.

 

Seniūnas

O kur juos išvešite?

 

Komendantas Džordonas

Ne tavo reikalas. Vykdyk įsakymą. Savaitės laikotarpyje turi išdalinti darbo leidimus ir sudaryti sąrašus, kas gavo leidimus.

 

R. E. O

Judenrato seniūnai buvo įpareigoti išdalinti 5000 „Džordono kortelių“. O tie kas jų negaus, tada jie ir jų šeimos bus pasmerktos žūčiai. Panika apėmė geto gyventojus. Išviso gyventojų buvo apytiksliai 30 000, iš jų darbui tinkamų vyrų apie 10 000. Kiekvienas vyras norėjo gauti „Džordono kortelę“, nes taip jis galėjo tikėtis išgelbėti save, žmoną ir vaikus.

(Vyrai apsupa Judenrato patalpas. Kelias valandas lūkuriuoja. Seniūnai nedrįsta išeiti. Jie užsibarikadavo pastate. Nes nežino kaip padalinti korteles. Duodamas „Džordono kortelę“ vienam žmogui, pasmerki mirčiai kitą. Dėl to abejojo, ar iš vis paklusti vokiečiams. Dušimtai vyrų šturmavo duris. Bandė išlaušit duris ir įsiveršit į pastatą. Bet kiti vyrai stovėję lauke sulaikė. Nustūmė į šalį. Prasidėjo muštynės. Visi norėjo gauti bilietą leidžianti gyventi.)

 

Seniūnai

Liaukitės. Liaukitės. Užtenka. Nesmurtaukite. Nesielkite kaip vokiečiai ir lietuviai. Būkite žmonėmis.

 

Minia

Jums gerai plepėti. Turite „Džordono bilietus“ ir niekam neduodate. Sau norite pasilikti?

 

Seniūnai

Mes nežinome kokias kriterijais vadovaujantis reikia „Džordono bilietus“ išdalinti. Todėl delsiame. Kreipkimės į rabinus, kaip jie nuspręs tegul taip ir bus. Tai per sunki dilema, mes seniūnai per maži Toiros žinovai, kad teisingai nuspręstume tokį keblų klausymą. Mes suprantame, kad duodami bilietą vienam, automatiškai pasmerkiame kitą. Mes tarsi tampame vokiečių ir lietuvių žudikų bendrininkais. Nenorime tokios atsakomybės. Gal geriau sunaikinti visus bilietus. Pasipriešinti vokiečiams. Kas bus tas bus. Nežinome kaip teisingai išspręsti dilemą.

 

Minia

Kreipkitės į Rabi Efraimą Ošri.

 

Seniūnai

Gerai. Atsitraukite nuo pastato. Leiskite išeiti. Rytoj mes pasakysime ką nusprendėme remdamiesi Rav Efraimo sprendimu.

 

(Vyrai nustoja konfliktuoti. Po 15 minučių išeina seniūnai ir nueiną į pirtį. Rav Efraimas kūreno krosnį, nešiojo, kapojo malkas, rūpinosi pavargusiais žmonėmis, kurie po darbų ateidavo apsiprausti į pirtį, šį darbą jam paskyrė seniūnija. Visi su nerimu, užgniaužę kvapą laukė ką pasakys išminčius.)

Seniūnas

Rav Efraimai, padėk mums išspręsti rebusą, kurį skyrė likimas. Pasaulio Kūrėjas pastatė mus prieš dilemą. Reikia spręsti greitai, nes priešai nesnaudžia. Vokiečiai apsupo getą. Sustiprino apsaugą. Ruošiasi padaryti negerą darbą. Mes nežinome ką tiksliai jie ketina, bet nieko gero iš jų nesitikime. Padvigubino lietuvių skaičių prie kiekvieno įėjimo į getą. Tikriausiai jie ruošiasi visus sunaikinti.

 

Jaunuolis darbininkas

Vakar ginkluoti vokiečiai ir lietuviai užpuolė mažąjį getą. Su įniršiu išgynė visus gyventojus į gatvę. Surinko mažojo geto gyventojus ir pastatė į dvi grupes. Viena grupė, kurie turėjo „Džordono korteles“ ir antra grupė, kurie jų neturėjo. Tie kurie neturėjo kortelių, ir jų šeimos buvo iškeldintos iš geto. Kur juos nuvedė nežinome. Bet baugu. Bijau, kad tas pats likimas laukia ir mūsų geto.

 

Seniūnas

Klausymas toks. Prieš kelias dienas mūsų geto seniūnai gavo 5000 darbo leidimų. Džordonas liepė išdalinti geto darbininkams. Mes įtariame, kad tie kurie neturės tokių kortelių, su šeimomis bus iškraustyti iš geto. Gali būti, kad juos veda nužudyti. Nežinome kaip pasielgti. Todėl reikalinga išminčiau pagalba. Ar pagal Toiros įstatymą galima paklusti Džordono įsakymui? Išdalinti šias korteles, ar ne? Ar išdalindami korteles, mes netampame galimos žmogžudystės bendrininkais? Nes atiduodami kortelę vienam žmogui pasmerkiame kitą... Išsaugojame gyvybę kitos gyvybės sąskaita. O tai draudžia Toros įstatymas. O jei galima dalinti korteles, tai pagal kokius kriterijus? Ar korteles išdalinti jauniems, ar seniems, ar stipriems ir sveikiems, ar vedusiems ir turintiems vaikų?

Jerušalmi Masechet Trumot

Situacija:

Per dykumą keliavo karavanas. Juos užpuolė ir nugalėjo plėšikai. Jei jie pasakė: „duokite viena iš jūsų, mes jį nužudysime, o likusius paleisime, o jei neduosite, tada nužudysime visus“. Pagal Toiros įstatymą draudžiama perduoti žmogų, kad jį nužudytų, o žūsta visi. O jei plėšikai pareikalauja perduoti konkretų žmogų, kad jį nužudytų. Pavyzdžiui patys išsirenka. Sako: „duokite šitą žmogų, mes jį nužudysime, o jei neduosite, tada nužudysime visus“, tada dėl šitos situacijos yra ginčas tarp Rabi Jochanan ir Reiš Lakiš.

 

Reiš Lakiš

Jei tas žmogus, kurį išsirinko plėšikai, yra nusikaltęs tokius nusikaltimus, už kuriuos privalo gauti mirties bausmę, tada galima perduoti jį plėšikams, o jei jis nekaltas, tada draudžiama atiduoti, ir žūsta visi.

 

Rabi Jochanan

Jei plėšikai išsirinko konkretų asmenį ir norį būtent jį nužudyti, galima jį perduoti, nes kitu atveju nužudys visu. Tas konkretus žmogus vis tiek bus nužudytas. O atiduodami jį plėšikams sutrumpiname jo gyvenimą tik keliomis minutėmis anksčiau. Geriau prarasti kelias minutes gyvenimo, negu pilnavertį gyvenimą daugelio žmonių. Bet jei plėšikai neišsirinko konkretaus asmens, o liepia padaryti tai pačiai keliauninkų grupei, tada draudžiama ką nors perduoti mirčiai, nes tokiu aktu aktyviai pražudome žmogų. Net parodyti pirštu, ar pasakyti žudikams ką išsirinkome draudžiama. Nes tie kas atidavė žmogų mirčiai, jo statusas, tarsi „žmogžudžio, kurį privertė nužudyti“. Išdavikas yra aktyvus žmogžudystės dalyvis. Žmonių teismu jo nenubausi, bet bus baudžiamas dangaus.

 

R. E. O

Ar galima išdalinti „Džordono korteles“? Šiuo klausymų daug nuomonių. Pagal vienas nuomones yra draudžiama išdalinti baltasias korteles, yra nuomonės, kurios leidžia. Koks teisingas sprendimas? Aktyviai sudaryti sąrašus žmonių, kurios vokiečiai ir lietuviai gali nužudyti negalima, pagal visas nuomones. Duodami kortelę, jus nesakote ir nenurodote, kas mirs. Jus sakote kad žmogus turintis kortelę gyvens. Nors automatiškai tai pasmerkia tuos kurie kortelių negaus, tai nesiskaito, kad esate vokiečių ir lietuvių bendrininkai juos nužudant, nes tai pasyvus veiksmas siekiant kažką išgelbėti, o ne pražudyti kito žmogaus sąskaitą. Tai panašu į skęstančių būrį, jei yra galimybė išgelbėti tik vieną, tada privalome gelbėti tik viena, nežiūrint, kad kiti nuskęs. Tas kas išgelbėjo vieną žmogų nekaltas dėl kitų skenduolių mirties. Nes jis darė ką galėjo.

Seniūnai turi paskirstyti korteles tokiu būdu, kad išgelbėtų kuo daugiau žmonių. Reikia peržiūrėti sąrašus šeimų, ir rasti optimaliausią būdą, kad didžiausias kiekis žmonių būtų išgelbėti.

 

Jaunuolis Darbininkas

O ar galima „Džordono kortelę“ pavogti, tam kad išgelbėtum savo ir šeimos gyvybę?

 

R. E. O

Oi, iš pirmo žvilgsnio nederėtų daryti tokių veiksmų, kurie sukelia pavojų kitam judėjui... Bet... kiekvienas turi daryti viską, kad išgelbėtų kuo daugiau žmonių. Kiekvienas darbininkas turi daryti viską, kad išgelbėtų save ir savo šeimą. Jei kortelės dar neišdalintos, tada galima ją pavogti, nes jokio konkretaus žmogaus tokiu būdu nepasmerki. Bet jei ji jau atiduota konkrečiam asmeniui, vogti iš jo draudžiam, nes tokiu būdų jį aktyviai nužudai. o tapti žmogžudystės bendrininku draudžiama.

Vokiečiai ir lietuviai pastatė mus į keblią situaciją. Jie nori mus priversti nusikalsti Toiros įstatymams. Bet susivaldykime. Nes kiekvienas geras darbas kurį mes padarome, sukuria realybė dvasiniame pasaulyje. Išsilaisvinę iš šio pasaulio mes pateksime į realybę, kurią patys savo veiksmais susikūrėme. Pažiūrėkite į vokiečius ir lietuvius stovinčius prie geto vartų. Pasidžiaukite savo dalia. Įsivaizduokite, kiek daug nusikaltimų jie daro, jie savo rankomis kuria sau pragarą. Skausmą kurį jie sukelia šiame pasaulyje, dvasiniame pasaulyje jie patys kęs amžinai. Tai baisi dalia. Geriau būti tarp nuskriaustųjų, negų tarp skriaudikų. Bijokite tik Kūrėjo. Visagalis mus išgelbėjo iš Egipto. Mes matėme, kad Ašemas daro viską ką nori, net nepaisydamas Savo materiaulaus pasaulio gamtos dėsnių. Mes buvome išgelbėti iš Egipto, būsime išgelbėti ir iš vokiečių jungo.

 

(Žmonės laukia iki ryto. Ryte bus išdalintos kortelės. Labai neramus metas. Kiekvienas žmogus bijo dėl savęs ir šeimos. Nori išsigelbėti, bet gėda pažiūrėti kitiems į akis, kurie kortelių negaus. Kaip jaučiasi vyrų žmonos ir vaikai?)

 

Darbininko žmona

Žmogus ne šeimininkas savo gyvybės. Todėl jis negali įsipareigoti nužudyti save, toks įsipareigojimas negalioja, nes jis prieštarauja Toiros įstatymams. Todėl eik ir gauk darbo leidimą. Padaryk viską kas tik įmanoma.

 

Darbininkas

Tu teisi, bet mes negalime įsipareigoti nužudyti kitą žmogų. Toks įsipareigojimas taip pat neveiksnus. Ar apgaule paimdamas bilietą netampu kaimynų, draugų žudiku? Galiu pasistengti, bet tik teisėtais būdais...

 

Darbininko žmona

(verkia)

Nežinau... Tu privalai išgelbėti savo šeimą, savo vaikus. Padaryk ką nors. Įtikink seniūnus, kad tu privalai gauti „džordono kortelę“. Prašau, nelauk rankas sudėjęs. Nueik į seniūniją. Padaryk ką nors. Būk vyras. Imkis ko nors.

 

(Ankstus rytas. Dar tamsu. Darbininkas nueina į seniūniją. Ten jau laukia keli tūkstančiai žmonių. Seniūnai paskelbia, kad po rytinės maldos bus dalinamos kortelės. Visi nusiplauna rankas. Pasako rytines brochas. Apsisiaučia talitu gadol. Ušsiriša tfilin. Su nerimu, maldaudami kūrėjo malonės meldžiasi šacharit. Maldauja Kūrėjo, kad išgelbėtų nuo piktadarių. Po maldos seniūnai paskelbia sąrašus žmonių kurie turi ateiti į seniūniją ir pasiimti korteles...)
2018-11-26 13:44
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 0
 
Blogas komentaras Rodyti?
2018-11-26 22:14
chazlambijus
tu negali nieko į tai atsakyti
kokia žydų atsakomybė
ir dabar ji nemažyn eina
grobti žemes
jiems įsakė
kas ?
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2018-11-26 19:31
chazlambijus
užsiriša tfilin apsimauna chvilin
todesai ir dušanskiai
pastato lietuvius į keblumus
žydai komunistai
anekdotas nebejuokingas
o kruvinas
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą