Rašyk
Eilės (73140)
Fantastika (2190)
Esė (1490)
Proza (10333)
Vaikams (2502)
Slam (49)
English (1103)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 17 (4)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ Twitter(Aprašytas disputas įvyko 1263 metais Barselonoje. Pjesė parašyta remiantis Rambano tekstu. Kadangi originalus tekstas parašytas senai, šių laikų visuomenei jis nebesuprantamas, todėl kai kuriose vietose išdrysau įterpti paaiškinimus, kurių originaliame tekste nėra. Gali būti, kad tai padarydamas tik iškraipiau įdėją. Tai galite patikrinti savarankiškai, jei sugebėsite perskaityti originalą.)
ANTRA DALIS
PIRMAS VEIKSMAS
(Pirma diena po šabo)


(Veiksmo vieta - Barselonos bažnyčia. Susirinkė miestelėnai, žydai ir nežydai lūkuriuoja kol prasidės disputas. Dvasininkija, minoritai ir pastoriai sėdi ložėse. Ateina karališka palyda ir karalius. Visi atsistoja. Karalius sėdasi ir visi susėda. Karalius liepia pradėti disputą.)

BROLIS PAVLO
(Atsistoja. Ruošiasi kalbai)
Karaliau, Episkope, aš jiems įrodysiu...

NACHMANIDAS
(Kreipiasi į karalių nutraukdamas brolio Pavlo įžangą.)
Valdove mano, išklausyk manęs...

KARALIUS
Tegul brolis Pavlas kalba pirmas, nes jis ieškovas.

NACHMANIDAS
Prašau leiskite paaiškinti savo požiūri apie MAŠIACHĄ, ir aš po to aiškiai atsakysiu į likusius jūsų klausymus.

KARALIUS
Gerai, gali kalbėti.

NACHMANIDAS
Klausykite visos tautos. Brolis Pavlo klausė manęs, ar atėjo MAŠIACHAS, apie kurį kalba pranašai, ir atsakiau, kad neatėjo. Jis pateikė vieną citatą iš knygų AGADOS, kur pasakojama, kad MAŠIACHAS gimė, kai buvo sugriautas MIKDAŠAS. Pasakiau, kad tuo netikiu, bet nežiūrint į tai, citata patvirtina mano žodžius. Dabar paaiškinsiu, kodėl pasakiau, kad netikiu tuo. Pas mus yra trys knygų rūšys. Pirma rūšis – tai dvidešimt keturios knygos, vadinamos TANACHAS, ir ją mes visi tikime be išimčių. Antra rūšis – tai TALMUDAS. Jame aiškinami TOROS įstatymai. Toroje yra 613 prievolių, ir nėra nei vienos prievolės, kuri nebūtų išaiškinta TALMUDE. Mes tikime išaiškintomis prievolėmis. Dar pas mus yra trečia knyga, kuri vadinasi MIDRAŠ, (išvertus į lotynų kalbą) sermones, tai yra pamokslas, alegoriniai pasakojimai.
Pavyzdžiui, jei kardinolas pasakys pamokslą, ir kam nors iš klausytojų jis patiks. Ir jį užrašys, tai jei kas tiki šia knyga, gerai, jei netiki, tai nepakenks. Pas mus yra įstatymų leidėjai, kurie rašė, kad MAŠIACHAS gims tuo metu, kai reikės mus išvesti iš nelaisvės. Todėl netikiu, kai ši knyga sako, kad MAŠIACHAS gimė tą dieną kai buvo sugriautas MIKDAŠAS. Mes tą knygą vadiname rasionamiento ital. (pasakojimai). Kitais žodžiais, tai yra tai, ką žmonės pasakoja vienas kitam. AGADA kurią citavo brolis Pavlo, paaiškinsiu pažodžiui, kaip jus norite, nes ji akivaizdžiai patvirtina mano žodžius, kad jūsų Ješu ne MAŠIACHAS, nes ne gimė tuo metu, o kalba šioje AGADOJE eina apie kitą žmogų ir vėlesniu metu.
Tu, valdove mūsų, paklausiai geriau už jos: Juk nebūna, kad žmogus gyventų tūkstantį metų. Dabar paaiškinsiu savo atsakymą į klausymą. Štai ADOMAS gyveno tūkstantį metų be septyniasdešimt. Iš rašto žinome, kad jis mirė dėl savo nusikaltimo. Jei nebūtų nusikaltęs, tada būtų gyvenęs ilgiau, o gal amžinai. Judėjai ir nežydai sutinka, kad MAŠIACHO atėjus baigsis ADAMO nuodėmės pasekmė. Išeina, kad jei MAŠIACHO dienomis baigsis nuodėmės pasėkmė, pas mus visus, tada pats MAŠIACHAS visiškai laisvas nuo nuodėmės jau dabar, ir MAŠIACHAS gali gyventi tūkstantį, du tūkstančius metų, ar amžinai. Taip Raštas kalba: „Jis prašė tavęs gyvenimo, - Tu davei ilgas dienas amžiams. „ Visa tai aišku.
Tu paklausiai, valdove mūsų, kur randasi MAŠIACHAS. Iš rašto žinome, kad ADAM buvo EDENO sode, kuris žemėje. O kai nusikalto, „išvarė jį AŠEMAS VISAGALIS iš sodo EDENO. „ Taip pat kalba išminčiai AGADOJE, kurias paminėjau.

KARALIUS
Bet AGADOJE parašyta, kad jis Romoje?..

NACHMANIDAS
Neparašyta, kad MAŠIACHAS visada randasi Romoje, bet, kad kažkokią dieną jį matė Romoje, ir pranašas ELIAHU pasakė tam išminčiui, kad jis jį ten būtent tą dieną ras, ir jį ten matė. O kodėl matė būtent ten, taip pat paaiškino AGADA, bet nenoriu prie visų apie tai kalbėti. Tai galiu paaiškinti tik Karaliui, bet ne visiems čia esančims.

KARALIUS
Tai galėsi padaryti šiandien, disputui pasibaigus.

NACHMANIDAS
Dėkoju, išmintingasis Karaliau. Tavo išmintis pranokstą visų šventikų išmintį kartu paėmus.
(Kreipiasi į šventikus)
Sutinkate, kad pasėkmė, kurią sukėlė ADOMO nuodėmė, baigsis atėjus MAŠIACHUI?

BROLIS PAVLO
Taip, bet ne taip, kaip tu galvoji. Nes ankščiau visus siuntė į pragarą už nuodėmę, o dienomis pateptojo Ješu tai baigėsi, nes Ješu išpirko savo mirtimi ir išvedė visus iš pragaro.

NACHMANIDAS
Pas mus sakoma: „nori pameluoti, pašalink savo liudininkus. „ Daug visokių bausmių skirta ADOMUI ir HAVAI: „prakeikta žemė, dėl tavęs“, „Krūmus ir piktžoles augins ji tau“, „Veido prakaitu valgysi savo duoną... nes dulkė tu ir į dulkes sugrįši“. Taip pat ir apie moterį pasakyta: „Skausmuose gimdysi vaikus“. Visa tai egzistuoja ir šiandien. Visa ką galime pamatyti ir pačiupinėti nepasikeitė atėjus jūsų pateptajam. Bet užtat pragaras, apie kurį nieko neparašyta, jus tvirtinate, kad išpirko – taip sakai dėl to, nes empiriškai niekas negali to patikrinti ir jums paprieštarauti. Pasiūskite ką nors iš jūsų, tegul ateina ir pasako!
Ir tuo labiau, negali toks dalykas būti, Kas AŠEMAS, darytų tokia neteisybė, kad teisingi žmonės patektų į pragarą, dėl nuodėmės ADOMO, jų protėvio.
Mano siela taip pat susijusi su mano tėvo siela kaip ir su faraono, už faraono nuodėmes mano siela į pragarą nepapuls. Nubausk už nuodėmę ADOMO kūną, nes kūnas mano iš tėvo ir mamos. Ir dėl to, kad paskyrė jiems buti mirtingiems, tai jų palikuonys taip pat tapo mirtingi pagal savo prigimtį.

BROLIS PAVLO
Aš pateiksiu dar įrodymus, kad metas pateptojo jau atėjo.

NACHMANIDAS
Valdove mano! Paklausyk manęs. Mūsų įstatymas TIESA ir TEISINGUMAS, nepriklauso nuo MAŠIACHO. Tu man brangesnis už MAŠIACHĄ. Tu monarchas, ir jis bus monarchu. Tu monarchas ne žydų, jis monarchas ISRAELIO. Juk MAŠIACHAS ne kas kitas, o tik monarchas, tik kūnas ir kraujas, kaip ir tu. O kada tarnaujame savo Kūrėjui tau leidžiant, Ispanijoje, pažeminti, vergijoje, išjuokiami tautų, kurie mus keikia, nes mes iš kūno savo pakelime auką OLA, ši auka brangesnė, tad tuo labiau nusipelnysime gyvenimo ateinančiame pasaulyje. O, kada MAŠIACHAS, ISRAELIO Karalius, vadovaus visoms tautoms, tada man teks noriu, ar nenoriu likti Judėjų tikėjime, - man nebus tokio didelio nuopelno, nes visas pasaulis pripažins, kad mūsų tradicija yra teisinga.
Esminis ginčas, tarp Judėjų ir krikščionių, kad jus sakote kažką baisaus apie AŠEMO ESMĘ. Tu, mūsų valdove, krikščionis, sūnus krikščionio ir krikščionės. Tu visą gyvenimą klauseisi vienuolių, minoritų, pastorių kalbėjusių apie Ješu gimimą. Jie pripildė tavo smegenis ir smegenis tavo kaulų, apmastymais apie tai, iki tol kol žmonių išgalvotos įdėjos įsitvirtino sąmonėje kaip aksioma. Tai kuo tikite, - nepriimtina protui: kaip gali būti, kad AŠEMAS, Kūrėjas dangaus ir žemės, sukūręs visą vistą, sukūręs materiją, erdvę, laiką ir kitus nuostabius dalykus, kuris EGZISTAVO iki realybės sukūrimo, EGZISTUOJA ir EGZISTUOS už materijos, laiko, daugio ribų... ar gali būti, kad Jis pavirstų į kūną gimdoje pas kažkokią žydę, išbūtų ten devynis mėnesius ir gimtų kūdikiu, po to užaugtų, o po to būtų atiduotas į rankas savo priešų, kurie jį nuteisė mirties bausme ir nuosprendį įvykdė, po to, kaip jūs tvirtinate, jis atgijo ir pakilo į dangų. Tai panašu į helenišką mitą. Viso to negali priimti protas, tai prieštarauja daiktų prigimčiai, pranašai niekada to nesakė, net ir stebuklu negalima to paaiškinti, kaip įrodysiu vėliau ir kitoje vietoje. To neiškęs protas Judėjo ir jokio žmogaus kuris dar moka racionaliai mąstyti. Veltui jus visa tai kalbate, juk tai visa esmė mūsų ginčo. Bet mes kalbame ir apie MAŠIACHA, kaip jus to norite...

BROLIS PAVLO
Ir tu patikėsi, kad jis atėjo.

NACHMANIDAS
Ne! Tikiu ir žinau, jis neatėjo. Nėra kartos, kurioje neatsirastų žmogaus, kuris susirgęs Jeruzalės efektu, netvirtintų apie save, kad jis yra MAŠIACHAS. Ispanijoje, daugelyje beprotnamių, galite rasiti sergančių žmonių, kurie, tvirtina, apie save, kad „jis yra die-vas“. Kodėl jūs patys jais netikite, o uždarote į beprotnamį? Kodėl inkvizicijos teismas įsako juos kankinti, ir kartais net nužudyti?.. Kalban apie Ješų, neįmanoma patikėti, kad jis MAŠIACHAS, nes pranašai kalba apie MAŠIACHĄ, kad „ jis valdys nuo jūros iki jūros, ir nuo upės iki žemės pakraščių“. Ješu neturėjo jokios valdžios, ir dar gyvas būdamas buvo persekiojamas priešų ir slėpėsi. Vėliau buvo sugautas ir nesugebėjo išgelbėti save, - kaip jis išgelbės visą ISRAELĮ? Ir po mirties nebuvo jokios valdžios. Juk Romos valdžia ne nuo jo, nes Romos imperija valdė didžiąją pasaulio dalimi iki Ješu, bet užtat po to, kai priėmė Krikščionybę, kaip pagrindinę imperijos religiją, tada prarado daug valstybių. Bet ir dabar pas jūsų priešus mahometonus daugiau valdžios. Taip pat pranašas kalba, kad MAŠIACHO dienomis „ne bus taip, kad mokytų vienas kitą, brolis brolį: „Pažinkite AŠEMĄ“, nes visi patys žinos kas yra KŪRĖJAS. „ Ir dar kalba pranašas: nes žemę bus pripildyta suvokimu AŠEMO, kaip vandenys pripildo jūrą. „ Ir dar pasakyta: „ Ir perkals savo kardus į noragus, o ietis į pjautuvus: nepakels tauta prieš tautą kardo, ir nesimokins kariauti. “ Visa tai išsipyldys MAŠIACHO dienomis.
Bet nuo Ješu gimimo, ir iki mūsų dienų visas pasaulis pilnas karų ir plėšimų. Kaip bus sunku tau, mano valdove, ir tavo vasalams, jei nesimokys kariauti!
Ir dar kalba pranašas: „ ir skeptrų lūpų savo pavergs žemę“. O AGADOJE, kurią laiko brolis Pavlas, kalbama: „Pasakys MAŠIACHUI valdovui: tokios ir tokios valstybės sukilo prieš tave. O jis atsakys: Te pražudo jas skėrių antplūdis. Paskys jam: tokia apskritis nepaklusta tau. Atsakys: antplūdis laukinių žvėrių sunaikins ją. Nieko panašaus nebuvo nepadarė Ješu. O jus patys, renkatės karinį puolimą prieš jo priešus. Pas jus kariuomenė ginkluota, ir to kartais nepakanka. Ir dar pademonstruosiu daug įrodymų iš pranašų žodžių...

BROLIS PAVLO
Aiiiiiiiiiiiii, amžinai jis su savo ilgomis kalbomis... vilkina disputą, o pas mane yra daug klausimų!

KARALIUS
(kreipiasi į Nachmanidą)
Nutilk, nes jis klausia.

BROLIS PAVLO
Štai jų mokytojas kalba apie MAŠIACHA, kad jis „didingesnis už angelus“. O tai teisinga tik kalbant apie Ješu, kuris yra MAŠIACHAS ir pats D-vas. Pasakyta AGADOJE: štai tarnas mano bus sėkmingas, bus išaukštintas, pakils, ir bus didingas. Ką turi omenyje šis alegirinis pasakojismas? „Išaukštintas“, - aukščiau už AVRAHAMĄ; „pakils“, - aukščiau už MOŠĖ; „didingas“, - aukščiau už angelų svitą.

NACHMANIDAS
Bet juk mūsų išminčiai taip sako apie visus teisuolius: „ Teisuoliai didingi, ir sverbesni už angelų svitą“. O mūsų Mokytojas MOŠĖ pasakė angelui: „Ten kur tarnauju, tu neturi teisės stovėti“. Ir apie visą ISRAELĮ sakoma: “ Mylimas ISRAELIS AŠEMO svarbiau už angelų svitą“. Tai, kad kažkas didingesnis už angelus, dar nereiškia, kad jis yra Die-vas.
AGADOS autorius turėjo omenyje kalbėdamas apie MAŠIACHĄ, kad AVRAHAM priartino stabmeldžius ir kalbėjo pamokslus pasaulio tautoms apie tikėjimą į AŠEMĄ. Jis pasipriešino Nimrodui jo nepabijojęs. MOŠE padarė dar daugiau: jis stovėjo prieš faraono veidą, galingą ir nedorą valdovą, ir nubaudė jį didžiulėmis bausmėmis ir išvedė ISRAELĮ iš vergijos. O angelų svita norėjo pagreitinti MAŠIACHO atėjimą, kaip parašyta: „Ir nėra nieko, kas mane palaikytų, išskyrus MICHAELĮ“. Ir dar jis kalba: Dabar grįšiu, kovoti su Persų kunigaikščiais. MAŠIACHAS padarys daugiau už juo visus, „išaukštins širdį savo AŠEMO kelyje“. Jis pasirodys prieš Romos popiežių ir prieš visus pasaulio valdovus ir pasakys AŠEMO vardu: „Paleiskite mano tautą, kad tarnautų AŠEMUI“. Jis atliks daug ženklų ir stebuklų nieko nebijodamas. Jis bus Romoje ir ją sugriaus. Galiu paaiškinti visą šią dalį apie MAŠIACHĄ, jei nori.

KARALIUS
Pakaks, daugiau nenoriu.

BROLIS PAVLO
Dar parašyta AGADĄ, kurioje pasakojama, kad MAŠIACHAS meldžiasi už ISRAELĮ, kad VISAGALIS atleistų jų kaltes. MAŠIACHAS prašo VISAGALIO: „Priimu kančias su tokia sąlygą, kad mirusių prisikėlimas bus mano dienomis. Ir ne tik mirusių mano kartoje, mirusiųjų visais laikais, taip pat ir tų kurie paskendo, ir tų kuriuos surijo laukiniai žvėrys. “ Ir štai, kančios kurias kentėjo MAŠIACHAS, - tai ir yra Ješu, kurias jis priėmė pagal savo valią.

NACHMANIDAS
Vargas tam, kas neturi gėdos. Juk nieko panašaus Ješu nepadarė. Jis neprikėlė iš mirusių ADOMO ir nepadarė nieko panašaus iki šiol. Tuo labiau, AGADOJE parašyta, kad MAŠIACHO malda įrodo, kad jis žmogus, o ne Die-as, ir negali pats prikelti iš mirusių. O kančias JIS priima tik todėl, kad vėluoja ateiti, nes mato Israelio tautą diasparoje ir nieko negali jei padėti. Jis mato kaip garbinami melagingi die-ai, kaip keikiantys jį, sukūrė sau kitą MAŠIACHĄ ir gerbia jį.

BROLIS PAVLO
Štai DANIELIUS kalba: Septyniasdešimt septintinių skirta tautai tavo ir šventam miestui tavo, kad padengtas būtų nusikaltimas, užantspauduotos būtų nuodėmės ir užlygintas įstatymų iškraipymas, ir kad atvesta būtų tiesa amžina, ir užantspauduoti regėjimai ir pranašystės, ir patepti KOIDEŠ KODOŠIM.
„Septyniasdešimt septintinių“, tai antrojo MIKDAŠO 420 egzistavimo  metai ir septyniasdešimt matų Babilono išvarymo. KOIDŠE KODOŠIM, - tai Ješu.

NACHMANIDAS
Bet juk Ješu gimė ir gyveno anksčiau to laiko, apie kurį kalba knygoje, daugiau nei trisdešimt septintinių, pagal mūsų kroniką, kuri teisinga, nes liudija jo amžininkai, pažinoję jį asmeniškai. Bet net skaičiuojant pagal jumis: Ješu gyveno anksčiau nurodyto lauko, daugiau nei dešimt septintinių. Todėl, net jei suprasi šią pranašystę pažodžiui, gausis, kad Ješu nemašiachas, nes gyveno anksčiau, nei periodas, apie kurį kalba Danielius.

BROLIS PAVLO
Taip... Bet štai dar yra kitas sakinys, kur pasakyta: „Štai, žinok, suprask kai išeis įsakas apie JERUSALIMO atgimimą, iki patepimo karaliaus, septyni septynetai ir šešiasdešimt du septynetai. “ „MAŠIACHAS karalius“, - šią pranašystę aš interpretuoju taip, kad tai ir yra Ješu.

NACHMANIDAS
Tai taip pat žinoma kvailybė, krikščionių padaryta interpretacijos klaida. Juk raštais suskirsto ankščiau paminėtas septyniasdešimt septintinių iki pateptojo karaliaus, po to šešiasdešimt dvi septintinės iki atstatymo gatvių ir sienų, o po to dar viena septintinę, kada įtvirtins „Toiros mokymą“ Israelio tautoje. Viską sudėjus gauname septyniasdešimt septintinių. Ješu, kurį tu vadini pateptuoju karaliumi pasirodė ne septyniasdešimt septintinių metu, o po šešiasdešimt su puse septintinių, pagal tavo paskaičiavimus. Pabandyk paaiškinti paragrafą pagal savo metodą ir aš tau atsakysiu. Juk nesugebėsi paaiškinti jokiais būdais... Bet tu nesigėdi kalbėti apie dalykus kurių nežinai. Aš tau paaiškinsiu, kad MAŠAIACHAS karalius, tai ZRUBAVEL, ir jis atėjo metu „septyniasdešimt septintinių“, kaip pasakyta Rašte.

KARALIUS
Kuo remdamasis vadini Zrubavelį MAŠIACHU?

NACHMANIDAS
Net Kyras pavadintas pateptuoju - MAŠIACHO. Ir apie AVRAHAMĄ, ICCHAKĄ, JAKOVĄ pasakyta: „Nelieskite pateptųjų mano“. Visi Israelio karaliai vadinami pateptaisiais. Su užsidegimu išaiškinsiu visą šią dalį, jei tik tu ir tavo draugai norėsite klausytis, o tavo protas pasiruošęs suprasti. Kalbu prieš karalių, valdovo mūsų, ir prieš visą tautą, kad nėra šioje dalyje, ir iš esmės DANIELIO žodžiuose, išskyrus knygos pabaigą, nurodymo kada ateis MAŠIACHAS, tai suprantama iš Rašto, ir iš viso kas buvo pasakyta DANIELIO pranašystėje šioje dalyje ir kitose. Juk Pranašas Danielius nuolatos meldžiasi dėl to, kad sužinotų „galutinį metą“. Ir galų gale buvo leista sužinoti „galutinį metą“, ir paminėta sakinyje: „Nuo to meto kaip baigsis KORBAN TAMID ir pastatytos šlykštynės, praeis tūkstantis dušimtai devyniasdešimt metų. “
Dabar paaiškinsiu prieš visus šį sakinį, nors tai pasirodys nepriimtina JEUDIM kurie čia susirinkę.
DANIELIUS kalba, kad nuo to laiko, kai baigsis KORBAN TAMID iki tol, bus sunaikinta šlykštynė, kuri privedė prie to, kad nutrūko KORBAN TAMID. Tai Romos tauta, kuri sugriovė MIKDAŠĄ. Nes rašte parašytos „dienos“, o turi omenyje metai. Taip kaip ir frazė: „Metų bėgyje, išpirkti  galite jį“; „Vykdykite įstatymą šitą paskirtu laiku, iš metų į metus“; „Te pabus mergina su mumis Metus, ar dešimt mėnesių“. Visur parašyta žodis, diena, o turi omenyje metus.
Po to DANIELIUS kalba: „Palaimintas, kas laukia trijų tūkstančių, trijų šimtų, trisdešimt penkių dienų“. Tai reiškia, dar keturiasdešimt penki metai. Esmė ta, kad kada ateis MAŠIACHAS atiduos „šlykštynę“ – kuri meldžiasi melagingam die-ui – sunaikinimui. Tada surinks išvarytus ISRAELIO „dykumoje tautų“, kaip parašyta: „ todėl Aš paimsiu ją, nuvesiu į dykumą ir kalbėsiu širdžiai jos. “ Jis nuves ISRAELĮ į savo žemę, kaip padarė mūsų mokytojas MOŠE, mūsų pirmas išlaisvintojas. Praeis 45 metai, po to ISRAELIS ilsėsis savo žemėje ir džiaugsis AŠEMU, VISAGALIU savo, ir DOVIDU, karaliumi savo. Palaimintas, kas laukiu ir išgyvens iki tų dienų. Ir štai nuo to laiko kai buvo sugriautas MIŠKANAS parėjo 1195 metų. Išvada, trūksta laiko, apie kurį kalba DANIELIUS, 95 metų. Ir mes tikimės, kad ateis iki to laiko, nes šis paaiškinimas teisingas. Ir tuo norisi tikėti.

BROLIS PAVLO
Štai kalba JEUDĖJŲ išminčiai AGADOJE: „kas tos kitos dienos? Tai keturiasdešimt penkios dienos, kurių metu išgelbėtojas bus paslėptas. Kaip ir MOŠE, pirmas išgelbėtojas, gimė ir buvo paslėptas nuo jų iki tol, taip ir paskutinis išgelbėtojas ateis ir bus paslėptas nuo jų“. Dėl to, kad išminčiai paminėjo dienas, darome išvadą, kad tai dienos, suprasti reikia tai pažodžiui, o ne metai.

NACHMANIDAS
MIDRAŠ pasinaudojo citata: „45 dienas“, tai yra metai, nes išminčiai dažnai taip išsireiškia, naudodamiesi tradicinėmis formuluotėmis, kurios būdingos mūsų tautoje, nes mes naudojames „Rašto kalba“. Talmudo, midrašu, agadų autoriai naudojasi formuluotėmis kurios būdingos TANACHUI, todėl citatą reikia suprasti ne pažodžiui, o pasinaudojant MŪSŲ kultūros prizme. O neišplėšiant išsireiškimus iš konteksto ir kultūrinio fono, kur šios įdėjos buvo suformuluotos. Nes jei taip padarai, tada išklysti iš kelio, ir iškraipai mintį kurią norėjo perduoti išminčiai.

BROLIS PAVLO
Neegzistuoja pasaulyje JUDĖJO kuris nesutiktu, kad „JOIM“ tai – diena išvertus pažodžiui. Jis traktuoja tai, kaip jam patinka.
(Atveda pirmą pasitaikiusį JUDĖJĄ.)
Ką reiškia „JOM“ jūsų kalba?

JUDĖJAS
„Die“. Diena.

NACHMANIDAS
Karaliau, mano valdove! Šis JUDĖJUS gali būti teisėju broliui Pavlo, bet ne man. Rašto kalboje žodis „JOIM“ naudojamas apskritai reiškiant laiką, nevisada tai reiškia 24 valandas. Pavyzdžiui: „ Štai diena, kada nukoviau visus pirmagimius“. O daugiskaitoje „JOIMIM“ kalba apie metus. Ir čia Raštas kalba apie metus. Bet yra reikmė paslėpti esmę, nes angelas kalba du kartus: „ paslėpk žodžius šiuos, ir užantspauduok knygą savo iki paskutinio laiko, kada daugelis braidys ir daugės pranašavimų“. Dėl to panaudotas žodis „dienos“. Man tenka kalbėti apie išmintį su tuo, kas ne žino ir nesupranta, štai ir tinka, kad teismą darytų jam neprotingi, paprasti būrai.

ARNOL de SIGORA
Žiūrėkite, Jeronimas sako čia „tautos dienos“.

NACHMANIDAS
Iš jo žodžių galime suprasti, kad čia minimos „dienos“ reikia traktuoti ne pažodžiui, kaip kitose vietose, ir jam būtina buvo pridėti papildomą žodį kuris paaiškina. Manau, kad „Tautos dienos“, apie kurias kalba, tai metai, nes tautoje kalba: „Daug dienų praėjo nuo to laiko“, o turi omenyje „daug metų“.

BROLIS PAVLO
Štai kalba jų išminčiai, kad MAŠIACHAS įėjo į rojų. Ir kalba AGADA taip: „ MAŠIACHE kodėl įėjai į rojų? – Nes mačiau, kad protėviai tapo stabmeldžiais... MAŠIACHAS atsitraukė nuo jų kelių ir tarnavo vienam AŠEMUI, ir AŠEMAS jį išsaugojo rojuje“.

NACHMANIDAS
Tai įrodymas, kad mano požiūris yra teisingas, juk jis sūnus stabmeldžių, paprastas žmogus. Kada jis nuėjo nuo kelių savo tėvų, AŠEMAS užskaitė tai už nuopelną. Taip kalbama apie PATĮ „DIE-Ą“? Ar taip imanomą interpretuoti? O jei nebūtų nuėjęs nuo protėvių kelių, tada pagal tavo supratimą „tavo die-vas“ būtų tarnavęs stabams. Ar tau pačiam nejuokinga?
(Nachmanidas paima knygą iš brolio Pavlo, skaito kas joje parašyta.)
„ 14 žmonių įėjo į rojų būdami gyvi ”. Ten minimi SERACH, dukra AŠERO, BAITIJA faraono duktė ir kiti žmonės. O jei Ješu, ir jis, pagal jus Die-as, tai nevieta jam sėdėti su vyrais ir moterimis rojuje, o „danguje sostas jo, ir žemė pamatai kojoms jo“, CHAS VE ŠOLOM... Iš AGADOS suprantame, kad tie kas įeiną į roju, tai dar nereiškia, kad jis - „DIE-AS“, kaip tu bandai visus įtikinti. MAŠIACHAS yra rojuje, kur buvo ADOMAS iki nuodėmės. Tokia išminčių nuomonė. Tai aišku.

KARALIUS
Pakanka. Šiandien disputas baigtas.
(Žmonės pradeda skirstytis.)

TREČIAS VEIKSMAS
(Karalius sėdi soste, sargyba apsupusi valdova. Nachmanidas stovi prieš sostą.)

KARALIUS
Tu nenorėjai paaiškinti visiems girdint, ką MAŠIACHAS veiks ROMOJE. Žmonės išsiskirstė. Klausau tavęs.

NACHMANIDAS
AGADA pasakoja, kad MAŠIACHAS bus Romoje ir galų gale sugriaus ją. Panašiai nutiko mūsų mokytoju MOŠE, kuris užaugo faraono rūmuose, o po to susidorojo su juo ir paskandino visą jo kariuomenę jūroje. Taip pat pasakyta apie CHIRAMĄ, karalių Tirsko: „Aš išgausiu iš tavęs ugnį, kuri prarys tave. „ Tai prasmė, kurią sakė ELIJAHU: „Ten veršis ganysis, ten gulės ir šakas gadins. „ O PIRKE ALACHOT pasakyta: „Tuo metu žmogus pasakys: nori nusipirkti Romą ir visas jos gerybes už vieną PRUTĄ? O pirkėjas atsakys: nereikalinga ji man. „
(Karalius pakyla nuo sosto. Visi išeina.)
2018-05-17 13:38
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 0
 
Blogas komentaras Rodyti?
2018-05-17 21:47
N4
N4
PAVLO pasirinkęs blogą poziciją, besiginančio ir žodžio negaunančio. Iš esmės tai yra monologas.
NACHMANIDAS įrodinėja, kad MAŠIACHAS yra tik tas, kuris būti MATERIALIAI kažką nuveikęs (pvz. sugriovęs Romą).
Tuo ST išmintis ir baigiasi. NT yra kažkas naujo, ko negali suvokti prie tradicijos ir knygų prisirišęs žydas. Kai jam reikia, jis pakreipia žodžių aiškinimą lyg suktas teisėjas.
   
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2018-05-17 21:10
Jemelia
norėčiau gauti vaidmenį šitoje pjesėje
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą