Knygos
Romanai (1923)
Poezija (616)
Pjesės (34)
Vaikams (140)
Kitos (900)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 8 (0)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Twitter

Rytą giedra

Rytą giedra Literatūrai neabejingo žmogaus dėmesį atkreipė Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleista serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ pirmuoju numeriu pažymėta knyga „Žemaitė“ (knyga pristatyta šiųmečiame „Nemuno“ 24-ame numeryje). Knygoje skelbiamos Visuomeninės redaktorių tarybos narių pavardės (Viktorija Daujotytė, Algis Kalėda, Česlovas Karbauskis, Petras Palilionis, Valentinas Sventickas), spausdinamas įvadinis vieno iš serijos finansinio mecenato Česlovo Karbauskio žodis „Lobius budinant“, informuojama, kieno kūryba dar bus išleista šioje serijoje. Visa tai įtikina, kad projektas kruopščiai parengtas ir jo sėkmė užtikrinta.

Č. Karbauskis, kartu su sūnumi Ramūnu esąs šio projekto mecenatas, įvadiniame žodyje dėkoja „Petrui Palilioniui, Kauno rašytojų vedliui, pastarąjį dešimtmetį subtiliai ir kūrybingai prisidėjusiam, kad ryšys tarp lietuviškojo žodžio kūrėjų ir skaitytojų nenutrūktų“ ir už „autorystę visiems mums dovanojamos idėjos – leisti geriausių dvidešimtojo amžiaus lietuvių literatūros kūrinių seriją“.
Taigi P. Palilionis yra šio drąsaus projekto sumanytojas ir organizatorius, o verslininkai Česlovas ir Ramūnas Karbauskiai šiam tikslui aukoja pusę milijono litų, liudydami, kad ir dažnai korumpuotame verslo pasaulyje esama idealistinių širdžių.

Projektas turėtų būti įgyvendintas per dešimt metų. Be Žemaitės, bus išleistos dar 29 rašytojų rinktinių raštų knygos. Parinkti šie autoriai: Jonas Aistis, Jonas Avyžius, Juozas Baltušis, Jonas Biliūnas, Kazys Binkis, Kazys Boruta, Bernardas Brazdžionis, Petras Cvirka, Janina Degutytė, Dalia Grinkevičiūtė, Juozas Grušas, Marius Katiliškis, Vincas Krėvė, Vytautas Mačernis, Maironis, Eduardas Mieželaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Henrikas Radauskas, Bronius Radzevičius, Ieva Simonaitytė, Balys Sruoga, Šatrijos Ragana, Ignas Šeinius, Antanas Škėma, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Vaičiulaitis, Judita Vaičiūnaitė, Antanas Vienuolis.

Žinoma, niekam nepavyktų rasti šioje serijoje numatytų leisti autorių idealaus varianto, kad neatsirastų priekaištų ir kritikos, kodėl tas, o ne kitas parinktas. Tad dėl to kalbėti ir neverta. Tačiau teisėtas būtų pageidavimas, kad kiekvienas serijos tomas pristatytų autorių ne tik kaip rašytoją, bet ir kaip žmogų. Juk XX šimtmetis, ypač antroji jo pusė, Lietuvai buvo komplikuotai skausmingas, o šviesuomenės apsisprendimas neįprastose situacijose – tautai lemtingas. „Noriu būti prisimenamas, kad kaip poetas ir kaip žmogus aš buvau tas pats“, – prieš mirtį sakė Bernardas Brazdžionis. Norėtųsi tikėti, kad ir Salomėja Nėris serijiniame leidinyje bus parodyta ne tik kaip „Pėdos smėlyje“, „Diemedžiu žydėsiu“, bet ir kaip „Poemos apie Staliną“ autorė. Tegu pats skaitytojas sprendžia, kuri Salomėja didesnė. Dabar, ypač minint jos gimimo šimtmetį, poetės garbintojai rodė ją bėgančią per „lūžtantį ledą“ ir slėpė besiiriančią išdavystės laiveliu Stalino link. Su tamsiomis viešomis dėmėmis yra ir numatytas serijos autorius Antanas Škėma.

Iš suplanuotų 30 serijos autorių maždaug trečdalis yra senieji rašytojai, gimę XIX a. (kai kurie spėję susiliesti su 1940-1990 m. okupacijų laikotarpiu), trečdalis – sovietmečiu Lietuvoje gyvenusių rašytojų, ir trečdalis – pasitraukusiųjų į Vakarus. Tad ar Visuomeninė redaktorių taryba nepagalvojo, kad gal būtų buvę naudinga tarp savų turėti bent patarėjo vaidmenyje Sibire „atostogavusį“ ir išeivijos rašytoją ar kultūrininką? Gal toks sąstatas būtų užantspaudavęs okupantų išdraskytos lietuvių literatūros vienybę ir padėjęs giliau įsismelkti į savitarpę visuomeninę situaciją.

Į lobyno seriją parinkti gyvenimo kelionę žemėje baigę rašytojai. Įdomu, ar šis sąrašas tikrai „uždarytas“ ir jokie pakeitimai nebegalimi? Bet jei, sakysime, per ateinantį dešimtmetį atsirastų labiau nusipelnęs kandidatas atstovauti XX a. lietuvių literatūrai ir Redaktorių taryba vienbalsiai tai pripažintų, ar nukrypimų nuo pradinio plano jau nebegalima tikėtis?

Pirmoji ciklo knyga „Žemaitė“ – visais atžvilgiais pavykęs leidinys. Žavus mecenato Č. Karbauskio įvadas. Retas atvejis, kad verslininkas tokiais šiltais žodžiais prisimintų ne tik motiną, bet ir mokytojus, pradedant pradžios mokykla. Mecenatas atskleidžia, kad knygos tiražą perpus pasidalijo su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, kita pusė „teks kaimo žmonėms, nes būtent jie yra mūsų klientai“.

Literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė pateikė Žemaitės kūrybos analizę, ragindama iš naujo skaityti jos raštus. Norint analizę suprasti, tenka gerokai susikaupti. Kad jos mintys skaitytoją lengviau pasiektų, gal reikėjo profesorei nuo intelektualinių aukštumų bent vienu laipteliu nusileisti žemiau, juoba kad bent pusė knygos tiražo „teks kaimo žmonėms“.

Dabar pradėtas leisti „Lietuvių literatūros lobynas“ išeiviui primena kita „Lobyną“, kurį daugiau negu prieš 50 metų buvo pradėjęs leisti tautosakininkas dr. Jonas Balys. Jo pirmoji (ir paskutinė) serijos knyga „Lietuvių tautosakos lobynas“ išėjo 1951 m. Bloomingtone, Indianos valstijoje, JAV. Lyginant su dabar pradėtu leisti XX a. literatūros lobynu, kur sutelktos stiprios intelektualinės pajėgos, tvirti finansai ir moderni spausdinimo technika, kuklų tautosakos lobyno pasirodymą tada lėmė vienas žmogus. Dr. J. Balys vienas surinko ir spaudai parengė medžiagą, ieškojo knygos prenumeratorių, o pritrūkus leidimui pinigų, 400 dolerių pridėjo iš savo kišenės. Siųsdamas prenumeratoriams knygą, autorius pridėjo bendralaiškį, kuriame rašė: „Reikėtų paieškoti „Lobynui garbės leidėjų, paskirų asmenų ar organizacijų, kurie sutiktų apmokėti kurios knygos spausdinimo išlaidas“.

Jo linkėjimas tapo tikrove dabar – laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje.
Juozas Kojelis
2005-09-15
 
Kita informacija
Tema: Smulkioji proza
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 2005
Puslapių: 541
Kodas: ISBN 9986-39-385-X
Daugiau informacijos »
 
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 0
 
Knygų recenzijos

Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą