Knygos
Romanai (1924)
Poezija (620)
Pjesės (34)
Vaikams (140)
Kitos (904)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 24 (0)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Twitter

Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas

Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas Monografija neįprasto tipo, ypač jos struktūra. Ji apima keturias dalis ir tris priedėlius. Pirmosios 4 monografijos dalys aprašomais dalykais ir jų turiniu labai skirtingos. Pirmojoje dalyje daugiau pasitraukta į K. Jasiūno asmenybę, aprašomi jaunystės darbai ir gyvenimo faktai; antrojoje – su gana ryškiais „lyriniais nukrypimais“ aprašoma „Pienocentro“ veikla, teikiami išrašai iš pirmojo ir antrojo sovietmečio ekonominio pobūdžio dokumentų, K. Jasiūno veiklos ar gyvenimo įvykių tų ekonomikos griovimų laikotarpiu monografijoje bemaž neberandame, arba ji parodyta tik vienu kitu deklaratyviu sakiniu; trečiojoje dalyje, kuri mano galva, parašyta geriausiai, gerai išryškinta šio iškilnaus pedagogo ir organizatoriaus veikla organizuojant ir tvarkant studentų mokymo reikalus Kauno Žemės Ūkio Universitete, kuris anksčiau vadinosi Lietuvos Žemės Ūkio Akademija; ketvirtojoje dalyje pateikiami apibendrinimai, kurie išryškina K. Jasiūno kaip statistiko, kaip sumanaus pedagogo, kaip kūrybinio veikėjo nudirbtus darbus.

Priedėliuose pateikti bendradarbių ir jį pažinojusių žmonių prisiminimai (apie 60 p.), spausdinami K. Jasiūno rašytų darbų ir kitokių dokumentų originalai (apie 130 p.) ir trečiajame priedėlyje pateiktas sąrašas darbų, kurie apibūdina jo, kaip mokslo veikėjo, darbo pobūdį ruošiant specialistus, recenzuojant įvairius rašinius ir disertacijas, užsiimant pedagoginiais, mokymo reikalais ir kt.

Pastebėsiu, knyga apipavidalinta labai gerai, joje pateikta originalių docento K. Jasiūno aplinkos žmonių ir jo šeimos nuotraukų. Jos turinį vertinu pačiu aukščiausiu balu, nes ją perskaitęs susidariau tikrą šios iškilnios asmenybės veiklos, charakterio, viso nugyvento gyvenimo vaizdą. Jam, kaip žmogui, visur buvo būdingas veiklos tikslumas, žodžio statistiškas taupumas ar net, sakant liaudies kalba, tam tikras sausumas ir tik ilgiau pabuvę šalia jo, pajusdavo, kad jis labai mėgo operą, gerą knygą, pažino savo krašto kultūrą, suprato žodžio skambesį ir reikšmę. Stebina ir jo nepaprasta valia siekiant užsibrėžto tikslo. Juk jis, būdamas iš „kaimo vidurio“ ir didelės šeimos, be jokių „blatų“ ir paramos, vien savo rankom pelnydamas duoną, baigė vidurinį ir aukštąjį mokslą, apsigynė disertaciją ir tapo vienu iškiliausių Lietuvos ekonomistų ir pedagogų – organizatorių.

Rašant tokio pobūdžio monografijas, kurios apima Lietuvos tarpukario, karų ir pokario laikotarpius, tenka susidurti su daugybe tų laikų prieštaravimų, kurie kilo dėl skirtingų ekonominių interesų, skirtingų ekonominių nuostatų, ekonominės veiklos principų. Rašant apie įžymų, daug ką realiai suvokusį ir sugebėjusį vertinti situaciją, žmogų, koks buvo mokslininkas ir pedagogas bei organizatorius K. Jasiūnas, norėjosi išvysti ir pajusti nuoseklų ir įtikinamą vaizdą, kaip ekonominio gyvenimo į skirtingas puses nukreiptos ir sklindančios nuostatos (nepriklausoma Lietuvos ir sovietizuotos) atsispindėjo šio mąstytojo teorinėje veikloje ir darant praktiškus sprendimus. Juk jam, likus tiesiogiai nepriklausomam nuo komunistų partijos, teko ne kartą eiti tarsi skustuvo ašmenimis ir išsaugoti tą svarbiausią gyvenimo ir veiklos turinį, kuris reiškėsi praktine mokslininko veikla, organizuojant studijas ir kitur. Iš šono atrodo, kad šio žmogaus gyvenimas buvo sunkus, greitas, nuolat kintantis, nešantis su savimi kasdieninių pavojų ir sumaišties. Šia prasme mums būtų be galo svarbu ir įdomu išvysti ir pajusti, kad sovietinė dogminė sistema nuo pat savo prievartinio gimimo pradžios neturėjo realų prielaidų vystytis ir tobulėti. Turiu galvoje kad ir tą faktą, kad iki šiol tie dalykai daug kam Lietuvoje, neišskiriant nė ekonomistų, suvokiami neaiškiai ir miglotai. Monografijoje apie tai užsimenama ne vienoje vietoje, bet toliau užsiminimų nenueita, ryškesnio vaizdo nepateikta. O juk K. Jasiūnas, galima teigti nė kiek neabejojant, šia prasme buvo susiformavęs, nors viešai ir neišreiškęs, aiškias ir tvirtas nuostatas.

Rašant tokios apimties ir taip neįprastai suponuotą knygą, nebuvo galima išvengti ir kai kurių klaidelių. Iš stambesnių, kurios skaitant „krito man į akis“ (tai grynai asmeninė nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą), yra šios. Per daug susižavėta sovietinių laikų dokumentų citavimu antrojoje monografijos dalyje ir mažai teparašyta apie K. Jasiūno apsisprendimų motyvus 1939 – 1949 m. likti ir dirbti „Pienocentre“. Juolab, kad autoriams buvo prieinama asmeninio archyvo medžiaga, kurioje tie dalykai turėjo atsispindėti. Įdomūs knygoje bendradarbių ir buvusių studentų prisiminimai, tik (matyti kitaip nebuvo įmanoma) neišvengta tam tikro dalykinio ir metodinio pasikartojimo. Tarsi visi apie K. Jasiūną (kai kur daugiau apie mokymo įstaigą) „atmeldžia savo maldelę“, įterpdami tik vieną kitą naujesnį epizodą ar faktą. Išimtį sudarytų tik profesorių J. Vainausko, M. Treinio ir dar vienas kitas rašinys. Kai kuriuose prisiminimuose neapsieita ir be tam tikrų neargumentuotų išvadų. Juk šiandien labai sunku tiksliai apibrėžti K. Jasiūno poelgių motyvus, kai dirbant tokiame poste ir tokiais laikais buvo daromi vieni ar kiti sprendimai. Ar buvo galima apsieiti be kompromisų, kurie eiliniam studentui galėjo atrodyti kaip „neteisybė“? Manu, kad ne.

Monografija – rimta ir graži knyga, autorių daug, tad ir redaktoriaus duonelė nebuvo saldi. Juolab, kiek man žinoma, mokslininkai dažnai prie savo minčių ir žodžių bei išsireiškimų būna taip prisirišę, kad ir vienos raidės pajudinti nevalia. Gal dėl šių, gal dėl kitų priežasčių, knygoje liko nemažai rusicizmų. Manau, kad ir velionis K. Jasiūnas tais dalykais nebūtų patenkintas. Štai: „išsaugant įtaką kooperacijos sąjungų valdyme“ (65 p.). Kodėl ne „valdant kooperacijos sąjungas“?; „jeigu gamybiniai rodikliai rodė nuoseklų augimą“. Kodėl „rodikliai“, o ne „gamyba“?; „dažniausiai žaliavos gamintojų sąskaita“ (134 p.). Kodėl ne skriausdami (apgrobdami) gamintoją?; „buvo skiriama studentų auklėjamajam darbui gerinti“ (169 p.). Kodėl ne studentams auklėti?; „suvienodinti...studentų studijų sąlygas ir reikalavimus“ (176 p.). Kodėl ne sąlygas ir nuostatus?; „įvykdžiau sporto meistro reikalavimus“ (293 p.). Kodėl ne tapau sporto meistru?;„suvaidino svarbų vaidmenį“ (317). Kodėl ne daug nuveikė?; „įnešė svarų indėlį“ (ten pat). Kodėl ne produktyviai, efektyviai dirbo?; „daug dėmesio skyrė studentų praktikoms ūkiuose“ (310 p.). Kodėl ne labai rūpinosi studentų praktika ūkiuose? ir t.t.

Nežiūrint mano pastebėtų neesminių trūkumų, monografija „Kooperacijos ir studijų organizatorius Kazimieras Jasiūnas“, kurią paruošė ir išleido Kauno ŽŪU, yra reikšminga Lietuvos ekonomikos mokslui ir kiekvienam tais klausimais besidominčiam skaitytojui.
2008-07-05
 
Kita informacija
Recenzento
vertinimas:
Tema: Kitos
Leidykla: Judex
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2007
Puslapių: 512
Kodas: ISBN 978-9955-748-26-7
Daugiau informacijos »
 
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 3 Kas ir kaip?
 
Blogas komentaras Rodyti?
2022-04-02 00:15
Passchendaele
5
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Blogas komentaras Rodyti?
2010-04-12 12:10
Vaikyste du kart
visai gerai aprašyta knyga.
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas (1)
Knygų recenzijos

Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą