Rašyk
Eilės (69252)
Fantastika (2095)
Esė (1663)
Proza (10073)
Vaikams (2388)
Slam (55)
English (1052)
Po polsku (333)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 28 (5)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ TwitterLiudvikui Lietuvoje,    nuo Mr. Gipso. Kalifornija, Holivud Bič..

Mielas,  Liudvikai,  siunčiu Dipsio pranešimą. Supratome,  kad Tau Lietuvoje ne pyragai. Karvelius kaž kas suvalgo, bet Tu, nekreip dėmesio. Yra toks žaidimas, -futbolas. Įmuši įvartį, kamolį iš vartų išimą, bet įvartis lieka įskaitytas. Taip gaunasi ir su suvalgytais Karveliais. 38-tas  ir dar trys ankstesni karveli buvo suvalgyti, bet jie liko tūpėti ant laktos Rašyk svetainėje. Mes su Dipsiu žinome, kad Tave bandoma įtraukti į tinklus. Žinome, kad  Motinėlės ir Pūkės šnipų apsupties mezginukai, todėl patarimas; spausdindamas mūsų pranešimus keisk dislokacijos vietas ir artiek arčiau Tryškių, ant Virvytės tilto, ten juos mes nuleisim į „sūrmaišį“ ir susliegsim sūrį su razinomis ir padžiausim iki Bobų vasaros. Dabar, kas mums beliko statistiniams Senukams. Mes nežinome savos lemties, bet prieš išeinant į amžinybę stųktelėkime durimis ir priminsim Lietuvai ir Pasauliui, kad buvo tokie XXI amžiaus  Lietuvos partizanai. Mes Liudvikai be svetainės Rašyk. lt ęsame niekas, todėl Jaunieji Rašyk Karžygiai ir Lietuvos Muzikos dievai yra mūsų bendražygiai, - Lietuvos partizanai. Gal niekas mus neišveš kartu su klaidų vagonais į makalatūrą. O kad ir išveš, prasmingai perdirbs į kvepiančias servetėliais  su  reklaminiais tekstais apie lietuviškojo Indiano Džionso, šturmano Geležėlės istorijas. Garbė Rašik. lt karžygiams ir pagarba.  Dabar skaitytojams priminsim kas nutiko“ 38 –me, kurį kaž kas suvalgė „Karvelio“ puslapyje. –Kad juos, - Šimts tarakonų.
        Šturmanui Geležielei nepavyko susitarti  su Šnobeliu MerAZu dėl Geležėlės sūnaus Arūnėlio  krikštynų. Kūmystė nesigavo. Įsibrovėliai, Kitokios Lietuvos kūrėjai intelektualai pagal Sąrašus išėjo triūbidami į sostinės  miegamosius rajonus, kviest gyventojus į Tautų šventę, o Šturmanas su Parlamentiniais klonais nutarė snųstelėti, iki trečiųjų gaidžių. Kas įvyko po viso šito, skaitykite  toliau. Tai bus jau 39-ts Balandėlis. Manau jis bus gardus ir galimas dalykas, kad jį irgi gali kaž kas suvalgyti ir sugromulioti, nes bus pateiktas dar bukiau už buką.
    Iki sekančio karto, bendražygi Lidvikai. Kalifornija. Holivud Bič.
                Mr. Gipsas.
.............................................................................................................................................................
    Parlamentiniai klonai  šiek tiek nustębo išgirdę šturmano Geležėlės pasiųlymą, bet gerai pasvarstčius frakcijose nusprendė, kad gal ir neblogai snųstelėti, kas žino, o gal susisapnuos koks nors pranašiškas sapnas?
        - Minutėlė, -Tarė Analitikas, ir pasitarė su Generaliniu Štabu. Pasitarė su kapitonu Juozapu, trim generolėm; Dalyte, Irute, Rasyte, Broliais Grymais; Darium, Gediminu, Žymantų, Svirneliu ir nusprendė, kad neblogai būtų visus Parlamentinius Klonus pavaišinti stebuklingų, per dvidešimt du metus, kelerių kadencijų, prigamintų ir  paleistų, Drugelių –išėjusių amžinybėn nekaltų vaikučių Sielos, šiandiena raudančių  Lietuvos Mamyčių, Senelių Broliuikų ir Sesučių išlietų, Drugelių surinktų nuo skrostų  ašarėlių. Ne b et kieno, o Drugelių surinktos  „Ašarėlės“. Pasvarstė ir nutarė, kad blogiau nebus. Beveik visi klonai atsipalaidavo ir buvo sugluminti tokių netikėtų Generaliteto sprendimu. Pasimuistė, pasimuistė,  susižvalgė ir nuleido akis. Buvo neįmanoma suprasti, ar pritaria ar ne, bet prieštaraujančių nebuvo, - gal nesuprato, tik matėsi kaip sujudėjo Adomo oboliukai, lyg tai ka˛ką nurytų. Viščiukų Princesė, Škacėlė, naujai prie bocmono Krauzerio prisišvartavusią  glaudėsi naują bendražygė iš gailestingų seserų Rašykių, Mutė, pakėlė juodos keramikos dubenį su ‚, Ašarėlėm“ susidėjo ant padėkliukų  daug keramikiniųnių kaušelių su šaukšteliais. Princesė, labai panaši į Barborą, pasipuošusi puošnia balta suknele su gulbės plunksnų kalnierium,  trumpam atsitraukė nuo miegančio šturmano Geležėlės ir pakvėtė Šokėjom- Burleskom nusileisti žemyn nuo savo „laktelių“:
    - Ateikit visos, kiek ęsat. Bizūnėlius užsikiškit kur nors patogiai, kad,  jeigu kas, galėtumėt panaudoti. Penkiasdešimt žavių šokėjų-Burlesku, krykštaudamos kaip kregždutės nusileido, iškilmingai pasidalijo pripildytus dubenėlius su  šaukštelias. Analitikas maloniai paprašė Parlamentinių Klonų nusiraminti, susikaupti ir prasižiotų. Klonams buvo labai sunku susikaupti po manevrų, - nebuvo pratę prie tokios atrakcijos. Patogiau jiems buvo nueiti į Centrinę Parlamentinę kasa ir pasinauduoti „Ant Bargos“ niekam nematant ir nežinant. Apie tai nesuodė net Etikos sargai, -Kad ji Kambala. Sakyti-Ne, buvo nepatogu, tik susižvalgė frakcijose tarp savęs ir atsistojo susiėmę rankas priekyje, nulenkė galvas, kaip per laidotuves, spaudami kepures. Burleskos tik strykt, strikt vingiuodamos lėto valso ritmu, su dubenėliais prėjo prie savo klijentų, labai atsargiai priglaudė šaukštelius prie pražiotų kaip kurapkiukų snapelių, - lūpų. Daugelis nesiprėšino ir pagarbiai nurijo  surių Ašarėlių šlakelį. Buvo net graudu žiūrėti. Dėja, ne visas širdeles, šios Ašarėlės sugraudino. Kai kuriuos šis šlakelis Ašarėlių nupurtė ir visai juos nesujaudino, tai akyvaizdžiai rodė kaip gausiai suvešėjo ant jų Širdžių Kiaulės Micės Kilbasos šeriai. Jie nesuprato viso kas vyko, nesuprato jokios prasmės, tik stipriau suspaudė špagų rankenas ir veržėsi į kovą, sudoroti Generalitetą ir Šturmano Geležėlės šalininkus, bet vis dėlto nurijo šlakelį, lėtai atsisėdo į minkštasolius ir užsnūdo. Nurytas šlakelis ir juos paveikė raminančiai.
      Šnobelis Merazas, su savo klonotų ParlamentAZu poroje su Agniete, Šturmano Geležėlės sūnus Arūnėlis su martele Ingrida visiškai atsisakė priimti pasiūlymo, todėl ne užmigo, tik suglaudę rateliu veidus tarėsi, męzgė savo klastingus planus. Tegul męzga, pagalvojo bocmanas Krauzeris, -tegul..
      Bocmanas Krauzeris su prigludusiu prie šturmano Geležėlės kojų drakoniuku Džiugiu nemiega, stebi kaip Generaliteto paskirti slaptieji agentai „Kurmiukai“ tvarko posedžių sąlės erdves kautynėms. Tuščius minkštasuolių eiles išdėstė taip kad būtų patogiau Generaliteto ginėjams, -Geležėlės karžygiams  apsiginti, beveik nuo pusantro šimto įaudrintų parlamentinių klonų. Atsivėrusią skylę po turnyrinės kovos Vitaly-Daratos-Kalvaratos ir Sumo kovotojo Ojja Ojajai reikėjo kaž kip paslėpti, kad nebūtų matoma akivaizdi „Skylė“ šturmano Geležėlės ginyboje. Darata su Ojja Ojajai Parlamentinę tribūną užstūmė virš skylės. Tribūnos plotis gerai atitiko skylės parametrus ir neįkrito į požemius, - Kad ji tara-rai. Stovėjo stabiliai ir patikimai. Tribūnos apačioje skylės, primigę parlamentinei klonai nematė kur ji pradingo, buvo skylė ir nebeliko, -Kad ji bala-la. Nebent kuris nors iš jų gali ją susapnuoti, o reikalui ęsant pasisaugoti. Skylė, nejuokas, gali įkritęs pradingti visiems laikams. Kad ji Tara-ra...
  Bocmanas Krauzeris ir Generalitetas liko budėti, kad tik Palaimentiniams klonams galėtų gražiai prisisapnuoti, bocmanas Krauzeris išsitraukė iš savo smuiko dėklo kojos protezo Antonijaus Stradivarijaus smuiką su viena styga ir tyliai užgrojo lopšinę: - Liūle-liūle, liūle-liūle, liūle-le..... Liūle-liūle, vaikeliai... Liūlia-liūle, pasapnuokyt sapnelį... -Čyrų, čyru, čyru, smuikuoja su smuikeliu bocmanas Krauzeris: -Ai- low- juuuu, - dainavo jo širdis, - Aš myliu Jus, -atkartojo miegančio šturmano Geležėlės Širdis. - Aš myliu Jus, Mielėji. Jis, šturmanas Geležėlė, sapne regėjo nepaprastą vaizdinį. Mato, kaip čia, šią akimirka, pro Parlamento plačiai atsivėrusias, duris įėjo iš Visagino, iš Šilutės, iš Vilniaus, net iš Uždnieprio  atvykę busimieji penki Olimpiniai Čempionai, kartu su jais įėjo atvykę iš Vidurio Europos šalių įtakingi Ataše atstovai, Atamanai, pasiruošę stębėti iš šalies kaip yra kuriama Kitokia Lietuva. Jie rankose nešė visų ęsamų tikėjimą išpažįstančių Pasaulyje šventrasčius: Bibliją, Talmudą, Koraną, Budos, Krišnos ir dar visokių šventų raštų storiausias knygas. Jos nuo laiko buvo gerokai apsitrynusios, bet maloniai kvepėjo Lotoso, Alyvų, Migdolų ir dar įvairių žiedų kvapais. Šturmanas per miegus tik patraukia nosim, nusišypso, ir toliau sapnuoja. Atvykę pasiuntiniai visus Šventrasčius  iškilmingai sudėjo ant ąžuolinio, šiuo metu „pirmininkaujančiam“ bocmanui Krauzeriui iš kairies nuo „Parlamentinio varinio gongo“. Nemiegojo tik Generalitetas Svečiai iš Kalifornijos ir aptarnaujantis personalas.
      Bocmanas Krauzeris, atsisėdo į „šiltą“ vietą ir toliau groja. - Liūlia- liūlia, Liūlia- liūlia. - Ai- Low Jūūū.... Ledi, džentelmen.... Netikėtai pro atviras duris, pųstelėjo stiprus skersvėjis, pro duris įskrido kiaušinio dydžio žaibinis  kamolys, nusileido ant stalo bocmanui iš dešėnės ir.. - sprogo, -Diiiin, -sprogo kiaušinio dydžio kamoliukas, iššaudamas akinantį spindulį nukreiptą į ant kito ąžuolinio stalo galo sudėtus šventraščius. Bocmanas Krauzeris net nepajautė kad  groja ne smičium kaip įprasto, o su NEONINE lempa džyrina per vieną stygą. Sprogęs spindulys perėjo per Neoninę lempą ir išnyko Šventrasčių puslapiose. Bocmanas Krauzeris laiko rankose Neoninę lempą, o jame aiškiai mirgčiojo vienintelis žodis „Meilė“.  Po trumpos „ kontūzijos“, jis pabandė suvokti kas įvyko ir ką tai galėtų reikšti? “ Ką tai galėtų reikšti? “- pagalvojo Bocmanas Krauzeris. Reikia paklausti Analitiko. Jis tikrai paaiškins. Bocmanas tyliai ant ant kojos protezo ir kitos kojos  pirštų galiuku prisėlino prie Analitiko ir lengvai palėtė petį. Bocmano Krauzero nuostabai Analitikas viską matė, ir nuramino Krauzerį. Nusiramink Bocmane, aš mačiau, viską  aš mačiau kas atsitiko. Laikyki bicmane Krauzerį šią lempą, kai prabus Šturmanas, atiduosi ją Geležielei. Atiduosi šią Neoninę lempą Šturmanui Geležėlei. Nuo šiol, ši Lempa ne šiaip sau lempą. Įvyko tai ko žmonės tiek metų ieškojo. Jie pamatę šią lempą, su vieninteliu žodžiu“ Meilė“, turi suprasti, kad čia sutalpinta visa žmonijos išmintis atkelta iš visų šventrasčių. Kai jie tai supras,  bus pirmas žingsnis į Visuotinį susitaikymą. Bus žengtas pirmas žingsnis įVisuotinį susitaikymą ir- Karo nebebus. Jei bus, tai bus toks maaažas, maaažas, - vietinės reikšmies Parlamentinis tumpas kariukas ir bus viskas gerai. Brėkštant rytui,  galėsim eiti visi į Pasaulio tautų švente skanauti, šokti ir dainuoti.
                          Kelkis kelkis sūnaitėli,
                          Gana  Tau miegot,
                        Tavęs laukia tėvo dvaras
                        Ir  širmi žirgai.......
2012-09-13 21:54
Į mėgstamiausius įsidėjo
Šią informaciją mato tik svetainės rėmėjai. Plačiau...
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
Įvertinimas:
Balsų: 2 Kas ir kaip?
 
Visuose


Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą