Rašyk
Eilės (75380)
Fantastika (2217)
Esė (1518)
Proza (10635)
Vaikams (2540)
Slam (50)
English (1161)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 13 (1)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Twitter

Liudas Gira

Apie:

Liudas Gira - poetas, dramaturgas, literatūrologas, kritikas, publicistas, kultūros veikėjas, LTSR MA akademikas (1946).

Gimė 1884 rugpjūčio 27 dieną Vilniuje. 1897 m. Stakliškėse baigė pradžios mokyklą. Mokėsi Vilniaus realinėje gimnazijoje. 1901 m. Kazanėje eksternu baigė 4 gimnazijos klases ir įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, bet kunigu netapo. Nuo 1905 m. dirbo „Vilniaus žinių“, vėliau „Lietuvos ūkininko“, o nuo 1907 m. „Vilties redakcijoje“. Dalyvavo Lietuvių mokytojų sąjungos veikloje, buvo išrinktas Vilniaus seimo prezidiumo sekretoriumi, aktyviai dalyvavo kuriant  Lietuvių mokslo draugiją (1907), 1909 -1910 m. baigė vaidybos kursus Vilniaus muzikos mokykloje. 1911 - 1912 m. redagavo literatūros metraštį - almanachą „Švyturys“, 1913 - 1914 m. redagavo žurnalą „Vaivorykštė“. Iki 1920 m. Vilniuje, Kuane, Marijampolėje ėjo įvairias administracines pareigas, dalyvavo buržuazinių partijų veikloje. 1921 - 1926 m. buvo Valstybės teatro Kaune direktorius. 1923 m. redagavo žurnalą „Skaitymai“. Apie 1936 m. stojo į opoziciją fašistiniam režimui. 1937 m. redagavo „Literatūros naujienas“. 1936 m. išrinktas į Lietuvos rašytojų draugijos valdybą, o 1938 m. tapo jos pirmininku. Nuo 1940 m. buvo LTSR rašytojų sąjungos nariu. 1940 m. tapo Liaudies Seimo atstovu; kaip Įgaliotosios delegacijos narys, dalyvavo sesijoje, kurioje Lietuva buvo priimta į TSRS. Didžiojo Tėvynės karo pradžioje gyveno Maskvoje ir Pemzoje. 1942 - 1944 m. buvo Raudonosios Armijos Lietuviškosios divizijos karininkas. 1945 m., sunkiai sirgdamas grįžo į Vilnių, kur  1946 m. mirė ir buvo palaidotas Rasų kapinėse.

Kūrinius pradėjo spausdinti nuo 1902 m. (apsakymai Šūvis- „Lietuva“, Nr. 37; Panaktinis- „Naujienos“, Nr. 6 . ) Kaip poetas, debiutavo 1903 metais. Pirmasis eilėraščių rinkinys Dul-dul dūdelė pasirodė 1909 m. Liudas Gira išleido 13 poezijos rinkinių, išspausdino poemų, dramos kūrinių, apybraižų. Yra parašęs eilėraščių rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis. Literatūros mokslo darbais reiškėsi nuo 1905 m. Parengė pirmąsias lietuvių poezijos antologijas (Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą, Cit, paklausykit), E. Steponaičio, A. Strazdo, Lazdynų Pelėdos, P. Vaičaičio, K. Sakalausko - Vanagėlio raštus; išspausdino straipsnių apie baltarusių, ukrainiečių, rusų, čekų literatūrą, bei publicistikos straipsnių. Kompozitoriai A. Klenickis, S. Šimkus, J. Tallat-Kelpša, A. Vanagaitis ir daugelis kitų yra parašę muziką Liudo Giros tekstams.

Bendradarbiavo leidžiant tokius leidinius kaip: „Ateitis“, „Aušra“, „Lietuvių laikraštis“, „Lietuvos aidas“, „Meno kultūra“, „Mūsų senovė“, „Naujoji romuva“, „Rygos garsas“, „Skaitymai“, „Šaltinis“, „Tautos sargas“, „Ūkininkas“,  „Varpas“, „Vilniaus žinios“, „Наше эхо”, “Сегодня” ir kitus.

Pasirašinėjo tokiais slapyvardžiais kaip: Akstinų Vincas, Aldonė V., B.Dzūkas, Eglė, Ensexistens, Gerulis, Kuzavas, Kažin kas, Rimbas, Saugus, Szlachcic-Katolik, Teatralas ir kitais. Vilniuje L. Girai pastatytas paminklinis biustas (skulptorius V.Palys, architektas Šeškevičius).


Bibliografija:

Pirmasis mūsų stilistas: (vienai mūsų literatūros vadovėlių spragai užtverti). - [s.l.], [s.a.]
Poezija: rinktinė. - Vilnius, 1984
Džiugios dienos: [eilėraščiai]. - Vilnius, 1984
Kritikos baruose. - Vilnius, 1982
Keturios raidės: eilėraščiai ir poemos. - Vilnius, 1980
Raudonosios aguonos: [rinktinė]. - Vilnius, 1969
[Kn. 3]: Raudonosios aguonos. - 1969
Ne margi sakalėliai: [eilėraščiai]. - Vilnius, 1963
[Kn. 2]: Ne margi sakalėliai. - 1963
Raštai. - Vilnius, 1960-1963
Eilėraščiai. - Kaunas, 1960 [kiti leidimai 1957, 1956, 1951]
Liudas Gira: [sutrumpinti kūriniai]. - Kaunas, 1957
Raštai: 2-se tomuose. - Vilnius, 1953
Rinktinė. - Vilnius, 1951
Trys berželiai. - Vilnius, 1949
Rinktinė poezija. - Kaunas, 1945
Tolimuos keliuos. - Kaunas, 1945
Žalgirio Lietuva. - Maskva, 1942
Smurtas ir ryžta: eilėraščiai apie hitlerinės "naujos tvarkos" dienas Lietuvoje. - Maskva, 1942  Žalioji pievelė. - Vilnius, 1941 [kitas leidimas 1923]
Stalino LTSR konstitucija: poema. - Kaunas, 1940
322: [Laiškas VDU bibliotekos direktoriui V. Biržiškai] - S.l., 1937.XII.23
Rinktiniai eilėraščiai (ankstyvesnieji). - Kaunas, 1934
Kuo buvo Lietuvai Vytautas Didysis?: trumpi jo gyvenimo ir žygių bruožai. - Kaunas, 1930
Kun. Tumo-Vaižganto gyvenimas ir darbai. - Kaunas, 1930
Amžių žingsniai: eilėraščiai. - Kaunas, 1929
Spaudos draudimo ir atgavimo reikšmė kultūrinei mūsų pažangai. - Kaunas, 1929
Šilko gijos: lirika. - Kaunas, 1929
168: [Laiškas Salomėjai Nėriai] - 1927.III.29
Žygio godos : eilėraščiai. - Klaipėdoje, 1928
Liudo Giros Raštai: autoriaus naujai peržiūrėti. - Kaunas, 1928
Paparčio žiedas: keturių veiksmų su prologu ir epilogu poema misterija; Beauštanti aušrelė: pjesė dviem paveikslais. - Klaipėda, 1928
Kritikos raštai. - Kaunas, 1928
Poezijų raštai: parinkti Lietuvos mokyklų jaunimui. - Kaunas, 1923
Lietuvių rašybos vadovėlis. - Kaunas, 1922 [kitas leidimas 1918]
Žiežirbos: 1912-1920 m. poezijos. - Kaunas = Vilnius, 1921
Tėvynės keliais: [eilėraščiai] - Kaunas, 1920
Vaikai ir alkoolio nuodai: alkoolio kenksmingumas į vaikų protą ir organizmą. - Vilnius, 1915
Nejaugi mes da gersime?! - Vilnius, 1915
Mylėkime savo kalbą! - Vilnius, 1914
Mylėkime mūsų tėvynę!. - Vilnius, 1914
Ką mes turime žinoti apie mūsų kalbą? - Vilnius, 1914
Kas yra lietuviai ir Lietuva / parašė St. Ld.. - Vilnius, 1914
Kovotojas dėl Vilniaus lietuvybės: (kun. Juozas Ambraziejus). - Vilnius, 1914
Cit, paklausykit! : parinktos iš lietuvių poetų geriausios eilės tinkamos skaityti viešuose vakaruose ar šiaip susirinkimuose. - Kaunas, 1914
Beauštanti aušrelė: pijesa 2-m pav.. - Vilnius, 1913
Monologai: teatras ir dekoracijos. - Vilnius, 1913
Tėvynės keliais ... - Vilnius, 1912
Laukų dainos. - Seinai, 1912
Kerštas: 3 veiksmų 4 paveikslų tragedija iš senovės laikų. - Vilnius, 1910
Milžinkapių daina: eilės. - Vilnius, 1910
Svečiai: I veiksmo fragmentas. - [s.l.], 1910
Dūl-dul dūdelė ... : eilės. - Vilnius, 1909
Lietuvos virėja, arba Aiškus pamokinimai ir parodymai, kaip virti ir taisyti visokius gardžius, puikius ir sveikus valgius ir daryti skanius naminius gėrimus : Lietuvos šeiminikių labui / [sudėjo Aldonė V.]. - Kaunas, 1907


Vertimai į rusų kalbą:

Здравствуй вихрь!: стихи. - Ленинград, 1960
Слово борьбы. - Москва, 1943


Gimė: 1884-08-27
Mirė: 1946-07-01
 
 
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
 
Blogas komentaras Rodyti?
2005-08-27 17:15
Fuko India
produktyvus autorius
aktyvus gyvenime
Įvertinkite komentarą:
Geras Blogas
Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą