Lietuvių.
69%
Lietuvių gestų.
1%
Rusų.
4%
Lenkų.
0%
Čiukučiukų.
9%
Entų.
3%
Estų.
0%
Latvių.
0%
Kita.
14%
Iš viso balsavo: 103