Rašyk
Eilės (75018)
Fantastika (2211)
Esė (1514)
Proza (10623)
Vaikams (2523)
Slam (50)
English (1155)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 31 (2)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Twitter

2011-10-19 22:30
juozupukas

Didysis prancūzų romanistas Onorė de Balzakas

...Balzakas yra ne tiktai realizmo ir gamtinio mokslinio romano pradininkas,- jis yra tam tikru atžvilgiu šios ligūstos didžiųjų miestų poezijos pirmtakas. Jo galingoji natūra ne visuomet galėjo pakelti kovą su gigantu Paryžium. Jis ne kartą bejėgiškai susmukdavo šiose karštligiškose lenktynėse gabiųjų konkurentų, kurie vaikėsi garbės ir turtų, ir tuomet jis ieškodavo išganymo nesveikose iliuzijose ir jaudinančiose priemonėse (narkotikuose). Net savo piniginiuose projektuose jis kartais nenuvikdavo ribos, kuri skiria  tikrovę nuo fantazijos. Balzako biografija pilna šių greitų svyravimų tarp besaikiškų vilčių ir nusiminimo. Kartą, vargo valandoje, jis priėjo prie to, kad visai aiškiai sukūrė sau paveiksla, kaip pas jį teinąs milijonierius ir sakąs: „Jūsų plunksna verta mano milijonų, jums reikalingi pinigai, štai mano piniginė – galite elgtis su ja kaip tinkami: mintyse jie atsikrato skolomis, jo literatūrinė garbė auga; štai jis išrinktas į akademiją; toliau jis – Prancūzijos peras, ministras. O išgelbėjusio pasauliui genijų dosnaus bankininko vardą dėkingieji palikuonys įrašys nemirtingomis raidėmis į istorijos lapus.
  Panašiai kaip Bodleras Balzakas ieškodavo išganymo narkotikuose; kartą jis išmėgino net hašišo veikimą. Jis pats aprašė savo būklę bandymo metu laiške Hanskai (1845 m. gruodžio 23 d.): „Aš nepergyvenau tų fenomenų, apie kuriuos man pasakojo. Mano smegenys pasirodė tokios stiprios , jog teko, kaip man paskui pasakojo, sustiprinti dozę; aš išgirdau dangiškus balsus, pamačiau nuostabius vaizdus; aš mačiau Salono auksinius papuošalus ir paveikslus fejeriškoje šviesoje. Bet šiandien rytą pabudęs aš vis dar miegu ir jaučiuosi bejėgis ir bevalis“. Balzakas nekartojo šito bandymo ir nesisvaigino, kaip Bodleras, hašišu ir opiumu. Nuolatinį Balzako sujaudinimą ir dirbtinį žvalumą palaikydavo kava. Šis gėrimas tapo jo mėgstamiausiu, ir į jį rašytojas kreipdavo nepaprastai daug dėmesio. Jis nuostabiai rūpestingai patsai ją virdavosi; visas virimo smulkmenas jis kruopščiai apgalvodavo; pedantiškai griežtai žiūrėdavo vandens kiekio ir temperatūros ir virimo laiko. Kava buvo verdama keliais būdais, ir kiekvienas turėjo savo pavadinimą: vienaip išvirtą kavą Balzakas gerdavo ant tuščios širdies, kitaip – po pietų ir t.t. Brangindamas savo laiko kiekvieną minutę, Balzakas vis dėlto niekam nepatikėdavo kavos pirkimo ir visuomet patsai eidavo jos į krautuvę. Jisai, kaip kažkas apie jį išsireiškė, gyveno penkiasdešimčia tūkstančių kavos puodelių ir mirė nuo penkiasdešimt tūkstančių kavos puodelių.
  Šis dirbtinis  jaudinimasis, tas palinkimas į ligūstas iliuzijas atsispindi ir jo veikaluose. Jame greta mokslininko glūdėjo mistikas ir ligūstas svajotojas, greta realisto – romantikas. Jo kūriniuose realūs vaizdai dažnai susipynę su mistiniais. Vienas tipingiausių šios rūšies romanų yra Šagrenės oda. Tai – ryškus Paryžiaus gyvenimo paveikslas ir istorija vieno tų jaunuolių, kurie strimagalviais šoka į jo verpetus. Neatsilaikęs prieš jo pagundas, skurdo ir nepatenkintų troškimų nukamuotas, herojus ryžtasi nusižudyti. Bet atsitiktinai jis įgyja stebuklingos odos gabalą: niekas – nei ugnis, nei geležis negali jos sunaikinti, ir jos savininkas gali įvykdyti bet kurį savo norą. Bet kiekvieną kartą, kai nuostabioji oda pildydavo kokį jo norą, jos dydis mažėdavo, o jai išnykus, turėjo baigtis ir jossavininko gyvenimas. Tai simboliškas pavaizdavimas minties, kad malonumai ir laimė neduodami dykai, kad norų patenkinimas sudegina žmogų, ir mirtis tykoja to, kas be saiko skina laimės gėles.
  Sunkiai dirbdamas, Balzakas sumokėjo skolas, bet jam niekuomet nepavyko tapti turtingu. Literatūrinė garbė, kurią jis galų gale pasiekė, neatpalaidavo jo hnuo materialių rūpesčių, ir iki amžiaus galo jis nebuvo visai aprūpintas. Jo gyvenimo pabaigoje atsitiko keistas įvykis, kuris derrinosi su visu jo keistu gyvenimu. 1850 m., keli mėnesiain prieš savo mirtį, Balzakas vedė. Šios keistos vestuvės įvyko Berdiščiove. Balzakas turėjo penkiasdešimt metų, jo sužadėtinė buvo kiek jaunesnė. Šiomis vėlyvomis sutuoktuvėmis pasibaigė  ilgas ir kiek beįprastas romanas. Balzakas turėjo trisdešimt metų, kai kartą jis gavo anoniminį laišką iš vienos lenkės aristokratės Hanskos, iš tėvų grafaitės Rževuskos. Bqalzakas ėmė su nepažįstamąja susirašinėti; šis susirašinėjimas truko daug metų ir per rašytojo šimtmetines sukaktuves tie laiškai buvo išleisti dideliu tomu. Pirmą sykį ją  pamatęs, pasijuto „meilės apsvaigintas“. 1840 m. pradžioje Hanska liko našlė, bet dar keletą metų vedybos negalėjo įvykti, ir tik prieš mirtį Balzakui pavyko pagaliau parvesti į savo namus tą, kurią jis mylėjo iš tolo šešiolika metų.
    Ištrauka iš P. Kogano knygos „Vakarų Europos literatūra“ II dalis.
2011-10-10 01:33
juozupukas

Pranas

(27)


Čepkeliai, atsibuskite,
Ant kraujo jos sukūrę ugnį -
Į datą atslenka dar vienas  nulis
Ir paskutinė Lietuvos meška.

Greit šimtas penkiasdešimt jau,
Kai suurzgė mirtim,
Krauju per visą kraštą ištekėjus.

Ar nereikėtų kelti Kryžių kalną,
Kad atmintim kaip nuodėme nudegintų kiekvieną?

Gilėja kraujas, o sapnais  matau-
Kaip atkakli meška per savo mirtį plaukia.

Atleisk, žvėrie,
Ne vieną kartą dėl tavęs verkiau,
Norėdamas įaugt kaip atgaila į Kryžių kalną.
----------=
*1883 m netoli Musteikos kaimo nušauta paskutinė Lietuvos meška
2011-09-04 10:28
juozupukas

Akcentai už centą...

Reklamistai vysto gilia mintį.
Gilią mintį reklamistai vysto.
Mintį vysto reklamistai gilią.
Vysto gilią mintį reklamistai.
2011-05-08 11:31
juozupukas

D r a u g a i

Praeis audra. Nutils patrankų griausmas,
Už stalo susirinks seni kovų draugai.
Ir tik tada kankinamai pajausim,
Kad stalas toks platus, o mūsų tiek mažai.

Nutruks staiga juokai, nustos šlamėję rūbai,
Ir žvilgsniai susitiks prie vietų jau tuščių.
Tik laikrodis ant sienos eis ir skubins,
Lyg laukdamas vėluojančių svečių.

Ir nepajausime, kaip mūšiai prie Oriolo,
Vėl paraku aitriu ir kraujumi pakvips,
Ir naktys Nevelio, apgaubti dūmais toliai
Šešėliais plauks, siūbuos mums prieš akis.

Jie krito ten, plačiai rankas išmetę,
Krauju apšlakstę akmenis laukų.
Ir laikrodis veltui sunkiuosius dūžius retins,
Šį vakarą jau nesulaukt mums jų...

Sustumsime kėdes arčiau prie stalo.
Mažesnis ratas bus ir rūstesni veidai,
Bet aš žinau, kad pirmąjį bokalą
Už juos pakels visi kovų draugai.

Už tuos, kurie šiandien, toli ten atsiskyrę,
Nebeatėjo čia laimėjimo atšvęst,
Bet laukuose kovų  jie buvo narsūs vyrai
Ir žuvo jie už tai, kad švęstume čia mes.

Vladas Mozūriūnas
1944 01 12
2011-05-04 23:37
juozupukas

Во время осады и голода ...

“…Во время осады и голода Ленинград жил напряженно-духовной жизнью, - вспоминал Н.К. Чуковский. - В осажденном Ленинграде удивительно много читали. Читали классиков, читали поэтов; читали в землянках и дотах, читали на батареях и на вмерзших в лед кораблях; охапками брали книги у умирающих библиотекарш и в бесчисленных промерзлых квартирах, лежа при свете коптилок, читали, читали. И очень много писали стихов. Тут повторялось то, что уже было однажды в девятнадцатом и двадцатом годах, - стихи вдруг приобрели необычайную важность, и писали их даже те, кому в обычное время никогда не приходило в голову предаваться такому занятию. По-видимому, таково уж свойство русского человека: он испытывает особую потребность в стихах во время бедствий - в разрухе, в осаде, в концлагере”.

Особенности поэзии как рода литературы способствовали тому, что в военное время она заняла главенствующее положение: “Стих получил особое преимущество, - свидетельствовал Н.Тихонов, - писался быстро, не занимал в газете много места, сразу поступал на вооружение”.

Поэзия военных лет - это поэзия необыкновенной интенсивности. В годы войны активизировались многие жанры поэзии - и те агитационные, что вели свое начало от времени революции и гражданской войны, и лирические, за которыми стояла многовековая традиция.

Война разлучила близких, подвергла суровому испытанию человеческие привязанности, подчеркнула высокую ценность любви, нежности, важность и необходимость дружеских чувств. Лирическая поэзия военного времени полно отразила эту жажду человечности. Суровые испытания не ожесточили людей.

Не было человека в стране, который не знал бы стихотворения К. Симонова “Жди меня, и я вернусь…” (1941). Его печатали во фронтовых газетах, отправляли друг другу в письмах с фронта и на фронт. Так после долгого перерыва ожил в те годы и получил широкое признание полузабытый жанр стихотворного послания, столь распространенный в поэзии пушкинского времени.

Убедительным доказательством расцвета лирической поэзии военного времени являются ее успехи в песенном жанре. Подлинно всенародными стали “Песня смелых” и “Огонек”, “Ой, туманы мои” и “Бьется в тесной печурке огонь”, “Эх, дороги” и “В лесу прифронтовом” и др. Их пели в окопах и в залах, в землянках и в столицах. Выразив свое время, эти песни стали его символом, его позывными. В гражданскую войну были широко известны “Окна РОСТа”, агитационные плакаты, которые рисовал и подписывал В. Маяковский со своими товарищами. Его опыт был использован во время Великой Отечественной войны в “Окнах ТАСС”.

Но и движение философской лирики в годы войны не приостановилось. По-прежнему волнуют поэтов вечные вопросы бытия, смысла жизни, сущности искусства, смерти и бессмертия.
2011-04-23 20:23
juozupukas

Iš velykinės Evangelijos

Kadangi margučiai "gaminami" iš kiaušinių, o kiaušiniai po  50-ties m. nepatariama į savaitę valgyti daugiau kaip vieną, tai aš tų dalykų per Vėlykas nesivaikysiu. Didžiausias skanėstas mane paguos tai bandelė su cinamonu bei kasdienis, bet palaikantis darbingumą ir padedantis siekti ilgaamžiškumo maistas.. Buvau užplanavęs siekti 140-čio, bet mane Onkologijos institute operavęs onkologas Barštys, subarė pasakęs, kad aukšti rezultatai prie gero nepriveda, bet tik prie įvairiausių nepatogių ir skausmingų traumų ir belaikio pasitraukimo į amžinybę ir t.t. Tad jis mane pataisė, pareguliavęs (tarsi treneris) planus, kad apsistočiau ties 120 m. riba  ir sveikas (be traumų) numirčiau. Dabar kas pusmetį važiuoju į Santariškes, o jisai stebi ar stabiliai tarpsta manoji psichofiziologinė būklė šitame neramiame, teraktų ir teroristų kamuojamame pasaulėlyje. Tiek žodžių šios dienos velykinėje Evangelijoje. Amen...
2011-04-13 19:14
juozupukas

Lietuvis-kosmonautas Rimantas Antanas Stankevičius

Kapas Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse
Rimantas Antanas Stankevičius (1944 m. liepos 26 d. Marijampolėje – 1990 m. rugsėjo 9 d. Salgareda, Italija, palaidotas Aukštųjų Šančių karių kapinėse) – lakūnas bandytojas, vienintelis lietuvis-kosmonautas.
1962 m. baigė Marijampolės 2-ąją vidurinę mokyklą. Įstojo į Černigovo aukštąją aviacijos mokyklą, kurią baigė 1966 m.
Karo lakūnas
Nuo 1966 m. tarnavo lakūnu kariniuose daliniuose. 1969 m. paskirtas vyresniuoju SSRS karinės grupuotės Vokietijoje naikintuvų aviacijos pulko lakūnu. Nuo 1970 m. tarnavo vyresniuoju lakūnu, nuo 1972 m. – naikintuvų aviacijos pulko grandies vadu Turkmėnijos Mary mieste. 1971–1972 m. vyresnysis atskirojo aviacijos būrio lakūnas Egipto Arabų Respublikoje, dalyvavo karo veiksmuose prieš Izraelį. 1973 m. išleistas į atsargą, suteiktas SSRS KOP majoro laipsnis.
Lakūnas bandytojas
1975 m. baigė SSRS Aviacijos pramonės ministerijos skrydžių tyrimo instituto lakūnų - bandytojų mokyklą ir dirbo lakūnu-bandytoju tame pačiame centre. Atlikdavo bandomuosius aukščiausio sudėtingumo skrydžius. Dalyvavo bandant naikintuvą MiG-29 suktuko sąlygomis. Skraidė 57 tipų lėktuvais ir turėjo didesnį nei 4000 valandų skrydžio stažą. 1975 m. suteikta 4-os klasės, 1976 m. – 3-ios klasės, 1979 m. – 2-os klasės ir 1982 m. – 1-os klasės lakūno-bandytojo kvalifikacija.
Lakūnas kosmonautas
1977 m. liepos 12 d. Skrydžių tyrimo instituto viršininko įsakymu Nr. 360 paskirtas į specialaus pasirengimo grupę skrydžiui daugkartinio naudojimo erdvėlaiviais „Buran“. 1979 m. sausio 19 d. Vyriausioji Medicinos komisija patvirtino jo tinkamumą kosminiams skrydžiams.
1979 m. vasario 1 d. Aviacijos pramonės ministro įsakymu Nr. 34 paskirtas į pagrindinę grupę pasirengimui pagal temą 11F35 („Buran“). Nuo 1979 m. balandžio mėn. iki 1980 m. gruodžio mėn. mokėsi pagal bendrą kosminės parengties programą Jurijaus Gagarino kosmonautų rengimo centre. 1980 m. liepos 30 d. rekomenduotas į kosmonautų-tyrėjų grupę, o 1980 m. rugsėjo 26 d. įtrauktas į kosmonautų-tyrėjų būrį, nenurodant konkretaus būrio numerio. 1981 m. rugpjūčio 10 d. instituto viršininko įsakymu įtrauktas į Skrydžių tyrimo instituto kosmonautų-bandytojų būrį. 1982 m. vasario 12 d. išlaikė visas bendros kosminės parengties įskaitas ir egzaminus, suteikta kosmonauto-bandytojo kvalifikacija.
Nuo 1982 m. rugsėjo iki 1983 m. gegužės mėn. grupėje, kurioje buvo ir Viktoras Viktorenka bei Vitalijus Sevastjanovas, rengėsi kosminiam skrydžiui kaip rezervinės įgulos narys. Tačiau, pakeitus skrydžių į orbitinę stotį „Saliut-7“ programą, atšauktas iš įgulos. Nuo 1984 m. rugsėjo mėn. rengėsi skrydžiui daugkartinio naudojimo erdvėlaiviu „Buran“ ir mokėsi valdyti jį rankiniu ir automatiniu būdu. Skraidė su lėktuvais-laboratorijomis Tu-154 ir MiG-25, kur buvo įrengtos „Burano“ valdymo sistemos.
Planuota, kad R. Stankevičius turėjo būti pirmojo „Buran“ skrydžio antruoju pilotu pagrindinės įgulos, kurios vadu paskirtas Igoris Volkas. Tačiau Mokslinis gamybinis susivienijimas „Energija“ manė, kad kosmose bus reikalingi borto inžinieriai, o ne antrieji pilotai, todėl planavo ir rengė jį „Buran“ vadu skrydžiui kartu su kosmonautu A. Balandinu, o nuo 1988 m. – su V. Zabolotskiu.
Atliko šešis riedėjimo bandymus ir 14 skrydžių specialiu erdvėlaivio „Buran“ egzemplioriumi OK-GLI (lėktuvas – analogas BTS-02) tiek įgulos vado, tiek antrojo piloto pareigose. 1987 m. vasario mėn. paskirtas Ryšių skrydžių instituto kosmonautų būrio vadu. 1988 m. rugpjūčio mėn. po kolegos Anatolijaus Levčenkos mirties tapo kosmonautų-bandytojų komplekso viršininko pavaduotoju.
1989 m. vasario mėn. kartus su Viktoru Afanasjevu ir Vitalijumi Sevastjanovu vėl rengėsi kosminiam skrydžiui į orbitinę stotį „Mir“. Tačiau, vėl pakeitus „Mir“ eksploatacijos planus, 1989 m. rugsėjo mėn. pasirengimas buvo laikinai nutrauktas, o vėliau ir nebebuvo atnaujintas. 1989 m. rugsėjo mėn. R. Stankevičiui suteiktas Nusipelnusio SSRS lakūno-bandytojo vardas.
Žūtis
1990 m. R. Stankevičius dalyvavo kasmetinėje aviacijos šventėje JAV Everett mieste, pilotavo ten lėktuvą Su-27. Grįžęs iš JAV netrukus vėl išvyko į Italiją. 1990 m. rugsėjo 9 d. Trevizo provincijos Salgareda aerodrome aviacijos šou metu vykdydamas eilinį parodomąjį skrydį naikintuvu Su-27 ir darydamas vertikalią pilotažo figūrą, kilpą pradėjo aukščiausiame jos taške, kuris buvo kiek žemiau apskaičiuotojo. Nors beveik išlygino lėktuvą prie žemės, tačiau nesugebėjo sulaikyti jo žemėjimo. Lėktuvo masė tapo nepavaldi patyrusio piloto rankai – lėktuvas palietė žemę „pilvu“ ir sprogo. Katastrofa nusinešė puikaus piloto ir vienintelio Lietuvos kosmonauto gyvybę. Katastrofos vietoje atsidūrė ir žuvo vienas iš aerodromo apsaugos darbuotojų Moretto C. Silvio.
Palaidotas Kaune, o Žukovskio miesto kapinėse pastatytas memorialinis paminklas. 2002 m. Marijampolėje jo vardu pavadinta vidurinė mokykla.
2011-04-01 12:54
juozupukas

Ten, kur vėjai vaikštinėja

„Nepriklausomybės“  20-čiui

Už tuos laukus, kur nužydėjo linas,
Už šienapjūtės nuospaudas delne,
Už tas dienas mokyklų skruzdelynuos,
Talpinusias visus žinių suole.

Už tą neramią virš galvų padangę,
Už paukščio klyksmą virš audros versmės,
Už javo lauką, kur tik usnys rangos,–
Pritilęs atgarsis tautos giesmės.

Už tad, kad tapom nekrikštais – senjorais
Ir kad ištiko vargetų dalia.
Kad, atgimė vėl ponai, monsinjorai,
Ir, kad šalis, tai reiškia jiems – šalia.

Nauji keliai ir net laukų keleliai,
Vingiuojantys po netiesos skraiste...
Savos padangės apsigint negalim,
Už tad kariaujam Afganistane.

Už tuos laukus, kur vėjai vaikštinėja,
Ir pučia smiltį vis į kalnelius...
Kad vėl žydėtų kraštas ištuštėjęs,
Surasti turime naujus kelius.

Už tad pakelkim taures žalio vyno,
Kaip kad studentais būdami kadais.
Už tad, kad kraštas anuomet nenyko,
Kad buvome laisvi didžiais darbais...
2011-02-24 01:17
juozupukas

O Колумбe

Колумб Америку открыл,
Страну уже нам нечужую...
Дурак, зачем он не открыл
На нашей улице пивную...
2011-02-06 00:40
juozupukas

Apie Getę

Netoli Karlovy Vary, mažame  Loketo kaime, ant akmens postamento stovi jau žilas Johanas Volfgangas Gėtė (1749-1832) – vokiečių rašytojas, humanistas, politikas, mokslininkas ir filosofas.
Čia poetas, eidamas septyniasdešimt penktuosius metus, įsimylėjo septyniolikmetę Teodorą Ulriką Sofiją fon Levecovą. Getė jai skyrė kelis eilėraščius.
  Ši moteris pragyveno 95 metus, bet taip ir neištekėjo.


Johanas Volfgangas Gėtė

Apie gyvenimą

  1. Dykaduoniškas gyvenimas – tai priešlaikinė senatvė.
  2. Išorinį padorumą visada sąlygoja vidinis gyvenimas.
  3. Nesiilsėk! Gyvenimas šuoliuoja tolyn; eik ir išdrįsk kol dar esi gyvas. Po savęs palik tai, kas galinga ir didinga, kas įveiktų laiką.
  4. Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai.
  5. Tas, kuris gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi, o kuris nemoka sau įsakyti, tuoj pat tampa vergu.
  6. Tik tas gyvenimo ir laisvės vertas, / Kuris kasdien dėl jų į kovą stos.
  7. Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime.
  8. Žvelk gyveniman, jis moko už knygas labiau.


1 2 3 4 5 6 7 8
[iš viso: 80]
Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą